Bestyrelsesmøde 4.7. 2012

Deltagere: Kim, Alf og Thorkild

 • Forberede temamøde i august
  Den planlagte temadag om kommunalpolitik afholdes søndag d. 26.august kl. 10-17.
  Temadagen hedder indtil andet navn måske dukker op “Kommunalpolitisk Værksted”.
  Alf og Thorkild planlægger form og indhold for dagen. Hvilke arbejdsmetoder skal anvendes. Hvilke emner skal prioriteres. Osv.
  Kim kontakter Jesper Kiel, kommunalpolitisk sekretær på landskontoret og byrådsmedlem i Svendborg, for at få ham til at deltage som oplægsholder sidst på dagen. Jesper skal dels fortælle, hvordan landskontoret kan bakke os op –dels øse af sine egne erfaringer som byrådsmedlem.

 

 • Er der brug for endnu et medlemsmøde i august ?
  Efter regeringens skattereform med de borgerlige, ser den politiske situation meget anderledes ud end før. EL har erklæret, at vi ikke længere automatisk kan betragtes som støtteparti for regeringen.
  Siden d. 22. juni, hvor skattereformen blev indgået, er EL ikke bare gået kraftigt frem i meningsmålingerne – men har også fået næsten 1500 nye medlemmer på landsplan. I Odsherred har vi fået 7 nye indmeldelser – og vil dermed nå op på 47 medlemmer, hvis alle nye betaler deres kontingent.
  HB/Landskontoret opfordrer desuden til at finanslov og kravene til denne får topprioritet på alle afdelingernes augustmøder.
  På den baggrund afholder vi et medlemsmøde tirsdag d. 14. august. Vi satser på at få et folketingsmedlem eller HB-medlem som oplægsholder omkring finanslovskrav. Kim forhører sig i første omgang hos Nikolaj Villumsen (valgt i Holbæk-kredsen) – men Chr. Juhl eller Line Barfod ville også være gode bud på en oplægsholder.
  Vi håber selvfølgelig også et se mange nye medlemmer til mødet i august, så vi kan byde velkommen til dem.

 

 • Sommerkampagne
  HB har igangsat en sommerkampagne, som skal løbe i juli og august. Kampagnen har overskriften “Regeringen tilbage på sporet”. Indtil videre ser det ud til at lokalafdelingernes bidrag bliver afholdelse af Folkehøringer på gader og stræder d. 1. september.

 

 • Aktioner i nærmeste fremtid
  Vi diskuterede hvordan og hvor kunne gøre os synlige med uddelinger m.m. Vi var inde på, at vi måske skulle forsøge os med en bod på Tuskemarked i Vig – eller Loppemarkedet i Rørvig.
  Og så skal vi selvfølgelig være parate til at gå et par stykker på gaden med flyers, når situationen kræver det.
  Allerede weekenden efter indgåelse af den blå skattereform var vi tre EL-medlemmer på gågaden i Nykøbing med flyers. Det samme var tilfældet 2 uger før, da en rød skattereform med EL stadig var en mulighed. Begge gange med gode snakke med vælgerne til resultat. Så det giver noget at være på gaden.

 

 • Forberede generalforsamling i september
  Afdelingens generalforsamling rykkes en smule i forhold til vedtægterne (i håb om tilgivelse for det) for at sikre så mange deltagere som muligt.
  Generalforsamlingen holdes lørdag d. 6. oktober. Vi holder selve generalforsamlingen om eftermiddagen med efterfølgende spisning og hygge fra kl. ca. 17.
  Vi diskuterede, om vi kunne bede Peter H lægge hus til også i år – eller om vi skal holde det andre steder så som Organisationernes Hus eller Aktivitetscentret i Pakhuset i Nykøbing. Hvis vi skal spise sammen skal der være et køkken, hvor maden kan opvarmes.

 

 • Klummer i Nordvestnyt
  Vi skal levere klummer (max 400 ord + billede) til Nordvestnyt 19. juli, 6. august og 31. august. Thorkild skriver om vores skolepolitik til den 19. juli. Det er aftalt med Merete H., at hun skriver om Fleksjob- og førtidspensionsreformen til d. 6. august. Kim lægger hovedet i blød om emne til d. 31. august. Det kunne være en problematisering af opfordringer til anonyme anmeldelser af socialt bedrageri m.m. Men vi skal selvfølgelige være så aktuelle som muligt – også helst lokale.

 

 • Næste bestyrelsemøde ?
  Vi mødes næste gang 20. august kl. 19.30 hos Kim. Hovedpunktet bliver den sidst planlægning af Kommunalpolitisk Værksted 26. august.

 

 • Sommerbrev
  Kim har udsendt brev til alle medlemmer – gamle som nye – med info om vores aktiviteter og møder efter ferie.