Bestyrelsesmøde, 17.9.2012

Deltagere: Kim, Thorkild og Alf

Referent: Kim

Udtalelse om budget- og skoleforlig

Thorkild fortalte om forløbet siden medlemsmødet d. 11.9. Thorkild havde en renskrevet udgave af udtalelse om skoleforlig med – og læste denne op.

Det blev diskuteret, hvordan denne kunne skrives sammen med Kim’ s noter om budgetforliget (se referat af medlemsmødet). Det blev besluttet at lave to udtalelser – en om skoleforlig og en om budgetforliget. Kim sender dem af sted til pressen – evt. forskudt.

Forberedelse af generalforsamling 6. oktober

Aflæggelse af regnskab, beretning, arbejdsplan

Kim har lavet regnskabet. Dette skal sammen med bilagenes endes til Merete, der sidste år blev valgt som bilagskontrollant.
Kim er også godt i gang med at skrive bestyrelsens beretning. Og han orienterede om hvilke punkter, der ville blive berørt i denne.
Der skal også laves en arbejdsplan. En del af aktiviteterne det næste år er præget af centrale aktiviteter som job- og dagpengekampagne samt diskussionerne om revision af principprogrammet op til næste årsmøde.

Bestyrelsesvalg

Alf overvejer kraftigt at træde ud af bestyrelsen – da han ikke altid kan deltage i møderne. Kim og Thorkild talte dog imod dette. Og fremlagde i stedet et forslag om udvidelse af bestyrelse til 4-5 medlemmer, så bestyrelsesarbejdet ikke er så sårbart, hvis en er forhindret i at møde. En fungerende bestyrelse er forudsætningen for , at medlemsmøderne ikke kommer til at handle om praktiske problemer hver gang.

Konklusionen blev at Alf, Kim og Thorkild genopstiller – men det kræver også udvidelse af bestyrelsen.

Dirigent og referent

Da hverken Alf eller Thorkild kan deltage i generalforsamlingen (er begge bortrejst den weekend) har vi ingen forslag til dirigent eller referent. Må fastsættes ved mødets start.

Mad om aftenen: hvad skal vi have, hvem laver hvad ? Indkøb osv.
Vi prøver om vi kan overtale Peter Heinen til at lave en af sine gode gryderetter til begivenheden. Peter kommer godt nok først hjem fra ferie weekenden før. Men vi håber, det kan nås.’

Kommende klummer

Vores næste klumme i Nordvestnyt skal skrives til d. 22 oktober. Thorkild er allerede i gang med at skrive – og har flere emner på bedding. Men det sandsynlige emne bliver en diskussion af arbejdsbegrebet. Thorkild påtager sig også at skrive vores klumme i november (som vi endnu ikke har fået sat dato på).

Demonstration i Kbh. 2. oktober. Uddeling af flyers i Odsherred ?

Der bliver en protestdemonstration ved Folketingets åbning. Demonstrationen arrangeres af en initiativgruppe. Men Enhedslisten som parti støtter op bag den. Og anbefaler at Enhedslistemedlemmer deltager – og laver protestaktioner lokalt.
Kim har skrevet til initiativgruppen for at få tilsendt flyers til opreklamering af demoen. Vi har desuden modtaget flyers til uddeling om job- og dagpengekampagne.
Kim udsender mail til alle medlemmer for at høre, om nogen vil være med til at lave gadeuddeling de næste par fredag/lørdage (21./22. og 28./29.) Kim kan selv lørdag d. 22. og fredag d. 28.