Bestyrelsesmøde, 1.3. 2016

Til møde: Clark, Torben, Peter; Kim og Alf kommer senere

1. Velkomst og valg af referent​(Clark er referent)

2. Kort nyt fra
* regionsrepræsentantskabsmøde d. 28. februar – Peter
Forslag at både referaterne og nyhedsbreve fra regionen kommer ud til alle medlemmer (det er kun Clark og Peter, som modtager dem direkte).
Clark vil sende det sidste nyhedsbrev og referat fra mødet i søndags.
Peter fortalte om de gode initiativer og den gode økonomi for regionsrådet (til forskel for de store økonomiske problemer syghusvæsenet og transportsektoren har i regionen!) Det tegner sig til at blive et godt system for afdelingerne med den sekretærstilling, som startede op i 2015.

*byrådet og udvalgene
Kim fortalte om mødet i går om fælles indsats omkring omprioriteringsbidrag.
Nyt fra byrådsmødet i tirsdags, især med punktet om pesticider og diskussion om omprioriteringsbidrag (hvor Adelskov opfordrede til at følge Frederikshavnsforslag).
Miljø- og klimamødet i dag – Rørvig dige projektet blev ikke vedtaget.
Noget fra vores høringssvar til den strategiske energiplan vil blive tilføjet, både omkring energirenovering og de økonomiske svage husejere og omkring halm

* post til afdelingen
Clark skal bestræbe sig på at sende flere “tilbudsmail” fra landskontoret videre til medlemmerne, så alle føler sig velkommen til at deltage i f.eks. kurser, træf og demonstrationer.
Eva Flyvholm har svaret, at hun kan være taler for EL til 1. maj i Nykøbing.

3. Omprioriteringsbidrag
Sparkataloget er i idéfasen nu. I den kommende tid vil administrationen sætte tal på og lave det egentlige katalog, som udvalgene og byrådet skal kigge på i juni.
Udover det kan Kim komme med (igen) forslag til dækningsbidrag, højere skat, mindre opsparing i Kommunen, genoptagelse af byggesagsgebyr (ca. 2,5 mio kr) og begrænsning af eksterne konsulenter.

4. Årsmødehæfte 1 og retningslinjer til delegerede
Diskussion omkring EU spørgsmål – skal EL stille sine egne EP kandidater op, eller sammen med Folkebevægelsen? Bestyrelsen er enig om at støtte Folkebevægelsen

5. Evt.