Bestyrelsesmøde 5. februar 2015

  Til mødet: Kim, Peter, Alf, Torben, Clark 1. Valg af referent. (CP) 2. Nyt fra byrådet og baggrundsgrupperne Social og forebyggelsesudvalg: der har været 30 ankesager omkring revisitering pga nedskæring i det specialiserede område, hvor mindst 20 har fået medhold. Det viser sig at Kommunen har været uopmærksom på

Kvalitet koster

Kommentar af Enhedslistens byrådsmedlem, Kim Mariegaard. I de sidste dage har Nordvestnyt haft fokus på, at den ny arbejdstidsaftale mellem Odsherred Kommune og den lokale lærerkreds kommer til at koste kommunen ca. 5 millioner kroner. De 5 millioner er et groft skøn over prisen på ansættelse af 11 ekstra lærere.