Generalforsamling 26.3. 2022

Til møde: Bodil, Thorkild, Peter B., Alf, Amalie, Slynge, Kim, Jeppe, Clark

1. Valg af dirigent og referent samt introduktionsrunde
Peter er dirigent og Clark er referent
2. Bestyrelsens beretning inklusive Byrådsgruppens beretning
Clark fremlagde beretningerne. Se det vedhæftede.

Der skal tilføjes at både Mai Villadsen og Eva Flyvholm besøgte Odsherred afdelingen under kommunevalgkamp.

Amalie og Peter fortæller at vi gerne vil stille Amalie som folketingskandidat for vore fælles kreds med Kalundborg og Amalie har et møde med kammeraterne fra Kalundborg før årsmødet.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.  
Kim fremlagde regnskabet   ingen bemærkninger. Se vedhæftede.
4. Godkendelse af budget for det kommende år.
Kim fremlagde forslag til budget. Budgettet opererer med et underskud på 15.000 kr. Der foreslås at sætte 10.000 kr. af til kampagnen i maj omkring folkeafstemning om forsvarsforbehold. Godkendt

Der godkendes underskudsbudget – vi har meget fint likviditet. Se vedhæftede vedtagne budget.

5. Indkomne forslag (Nyhedsbrev) og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
Der er ikke kommet forslag andet end til arbejdsplanen. Se vedhæftede.

Medlemsmødet i april flyttes så det ikke er i konflikt med økonomiudvalgsmødet d. 19. (24. april foreslås, kl. 13)

Der er en vis usikkerhed om 1. maj i år. Kim undersøger, om vi kan lave en lille begivenhed i Nykøbing med eller uden SF.

Der tilføjes d. 1. juni, folkeafstemning, hvor partiet skal stille 4 valgtilforordnede.

Evt. to weekend uddelinger i maj og en avisreklame.

Der kommer et par andre ændringer.

6. Valg af afdelingsbestyrelse og kritisk revisor.

Tre af de nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller og to går af (Clark og Else). Den nye bestyrelse – uden kampvalg – bliver Kim, Peter, Slynge, Jeppe og Amalie. De konstituerer sig før det næste medlemsmøde. Alf fortsætter som kritisk revisor.

7. Årsmødeforberedelse årsmødet (foregår i bededagsferien 13.-15. maj)  
Kim fortæller om de væsentligste punkter og de delegeredes rolle. Drøftelse af diverse punkter.
8. Valg af delegerede og suppleanter til årsmødet (13.-15. maj)
Delegerede bliver Peter og Clark, Amalie er suppleant
9. Eventuelt
Peter præsenterer en udtalelse til overvejelse fra afdelingen om invasionen/konflikten i Ukraine.

Drøftelse af støtten til en klimagruppe, vi har fået henvendelse fra. Vi siger nej.

Drøftelse af nyhedsbrev idé – det venter vi med.

Husk 4. april er tidsfrist hvor den vejledende urafstemning om Enhedslistens spidskandidater slutter. Alle medlemmer af Enhedslisten kan være med til at bestemme hvem der skal være partiets spidskandidater til næste folketingsvalg. Alle medlemmer bør have fået en mail.

Bilag:

Regnskab 2021Regnskab KV21, EL Budget 2022, Ehl Ods Arbejdsplan 2022