Bestyrelsesmøde 7.1. 2015

Til stede: Kim, Clark, Torben, Peter. Afbud fra Alf.

1. Valg af referent. (CP)

2. Siden sidst – orientering fra udvalgs- og byrådsmøderne
Der er ikke sket meget i december i kommuneregi. Baggrundsgrupperne holder
skypemøde om social og foreby. Udvalgs dagsorden søndag d. 11.01.15 kl. 20.30.
-Der er et par møder i kommunen i januar, som det vil være dejligt hvis et eller flere
medlemmer kunne tage til. D. 16. i Lumsås Forsamlingshus om vejene og d. 21. i Aksen i Asnæs om landsbymakeover og lokaldemokrati puljen

3. Planlægning af kommende møder, inkl. fastsættelse af generalforsamling op opdeling af opgaverne.
De følgende tidspunkter i vinter halvåret er aftalt:
Byrådsmøder: 27.01, 24.02, 24.03, 28.04, 26.05, ? juni (starter kl. 18.30)
Bestyrelses/medlemsmøder: 05.02, 05.03 – Generalforsamling, 09.04, 07.05, 11.06
(starter hhv. kl. 18.30 og 19.30, er åbne for alle medlemmer)
Andre datoer: Prostitutions delegerede konference (CP og TR deltager) 10.01;,
Udvalgstræf i Odense (PB deltager) 24.01; Lærerlandsmøde i EL (Thorkild og CP
deltager) 31.01; Kultursol møde omkring 1. maj (CP deltager) 01.02; kommunale
konference i Svendborg (KM deltager)27. feb.-1. marts; 1. maj i Nykøbing Havn; EL
årsmøde 5.-7. juni
Opdeling af generalforsamlings opgaverne tager vi til februar mødet

4. 1. maj oplæg fra koordineringsgruppen, samt bestilling af taler
(CP orienterede om madplanen m.m.; vi undersøge om Christian Juhl kan være vores
taler i år, med fokus på international solidaritet og arbejderbevægelsen i Europa; hvis nej,
så spørger vi i international udvalg; evt. noget tilknyttet asylcentret i Anneberg)

5. Forslag om at ønske kommunal boykotte af Israelske varer (rettes til varer fra de
besatte områder og de ulovlige bosættelser)
CP udarbejder et oplæg som bestyrelsen kigger på. Derefter inviterer SF at være med til at stille det i byrådet.

6. Post til afdelingen inkl. evt. kursus ønsker
CP skriver til Troels ang. Valgkampagne og plakater med kandidatbilleder – vi vil helst kun have med Ø. CP opfordrer medlemmer til at deltage i kurser.

7. Evt.