Generalforsamling, 2.3. 2017

Referat af Generalforsamling i Enhedslisten-Odsherred, torsdag d. 2. marts 2017 kl.18.00 hos Clark i Asnæs. Tilstede: Peter, Torben, Clark, Talal, Roushin, Stine, Thorkild, Else, Morten, Slynge, Jeppe, Kim, Alf Afbud fra: Merete, Malene, Claus, Klaus, Anette, Hanne. Generalforsamlingen konstateres rettidig indkaldt. Referent; Alf/Ordstyrer: Peter Bestyrelsens beretning Se bilag/Clarks skriftlige beretning