Kontrolgruppe eller klassedomstol

Af Clark Pratt, byråsdmedlem for Enhedslisten-Odsherred Borgmester Adelskov ønsker at øge den såkaldte kontrolgruppes indsats i kommunen. Gruppen undersøger om modtagere af offentlige ydelser snyder, ved at give forkerte oplysninger til kommunen. Til den opgave har kommunen oprettet en telefonlinje (i daglig tale kaldt stikkerlinje). Her kan borgere anonymt anmelde