Medlemsmøde, 17.2. 2014

Medlemsmøde 17.2. 2014

Afbud fra Torben, Alf, Merete, Stine, Peter H.

Q1. Velkomst og valg af dirigent/referent
Peter B. er dirigent, Clark er referent. Starter med præsentationsrunde.

2. Nyt fra vores byrådsmedlem
Kim har været med til en del intro-arrangementer samt et seminar for nye byrådsmedlemmer fra flere kommuner. Kims indtryk er at Odsherred gør meget ud af at hjælpe de nye byråds-medlemmer starte op. Siden det konstituerende møde har der været ét ordinært byrådsmøde – og uden de store sager. Gruppeformændene havde et særligt møde om brug af de 8 mio. som er Ods. andel af de ældre milliard – der blev besluttede at bruge ca. halvdelen til opnormering i plejehjemmene og ca. en tredje del til opgradering af rengøring(hjemmehjælp).
Social og Forebyggelses udvalg – den store sag har været Vibehus. Nedlukning kunne ikke standses, men udvalg har prøvet at gøre den så hensynsfuld som muligt. Holder åbent indtil d. 1. marts. Værksteds udstyr skal flyttes til værestederne.
M og K udvalg – den meste sprængfyldte punkt var gebyr for ansøgning for midlertidigt konstruktion (f.eks. boder til 1. maj!) Blev afværget.
Kim har været på budgetkursus. I morgen skal han til møde i handicaprådet. Talkshow på onsdag d. 19. i Pakhuset med andre partier.
Diskussion om gadelys mellem 01:00 og 05:00. Opbakning til Kims udsagn om miljøbesparelse samt manglende bilag for at belysning giver reelt tryghed.

3. Nyt fra vores baggrundsgrupper
PB fortæller lidt om baggrundsgrupper. Alle grupper har holdt mindst ét møde og har en række opgaver at arbejde med.

4. Nyt fra kontaktpersonen, herunder lidt om Eurokriseseminar og Kontaktpersontræf
Til efterretning. Clark vil sende notater til bestyrelsen.

5. Enhedslisten på landsplan, herunder nyt omkring principprogrammet
Peter B. fortæller om processen omkring principprogrammet. Lidt bekymring over hastigheden med processen og mulighederne for at nå at tage stilling til de forskellige udgaver.

6. Valg af delegerede (2) til principprogram konferencen, d. 9. marts
Kim og Clark bliver de to delegerede.

7. Regionspunkter v. Kim
Generalforsamling d. 23. februar. Afdelinger udpeger et antal delegerede – vi har mulighed for at sende 3 delegerede. Kim fortæller om dagsorden. Kim vil gerne træde ud af bestyrelsen.
Forslag om at vælge faste delegerede. Kim og Peter B. bliver de to delegerede, Kim vil kontakte Helen for at høre om hun vil være den tredje.

8. Vores arbejdsplan i de kommende måneder
Til efterretning. Clark opfordrer Klima og Miljø baggrundsgruppen til at fastsætte en dato til udflugt, f.eks. til Under himlen og Skole og uddannelse baggrundsgruppen til at tage en beslutning omkring konferencen.

9. Kommunikation med afdelingen, herunder REDOX som spørger om støt og invitation til “skærm” konference d. 1. marts “Revolutioner i det 21. århundrede”
REDOX har lidt uortodokse metoder. Vi venter med at beslutte noget som afdeling.
Er der nogen, som vil være vært med fladskærm og internet til de, fra afdeling, som vi “deltage” i konferencen?

10. Evt.
Kommende datoer: næste afdelingsbestyrelsesmøde – torsdag d. 6. marts, 19.30, Org. Hus
Næste ordinært medlemsmøde – torsdag d. 20. marts – emnet – beskæftigelse og byrådets arbejde med de sociale udsatte borgere. Status på 1. maj og nedsættelse af EU parlamentsvalg arbejdsgruppe.
Andre datoer: onsdag d. 19. februar, talkshow i pakhuset, kl. 19 (Kim, Clark, Stina deltager)
søndag d. 23. februar – Regionsmøde (Kim og Peter deltager)
mandag d. 24. februar – Bliv klar til Europaparlamentsvalget kl. 17-19 på Landskontoret (er der nogen, som kan deltage?)
tirsdag d. 25. februar – Byrådsmøde i Fårevejle (Kim deltager); åbent netværkstræf for alle Enhedslistens byrødder om kontanthjælpsreformen i København (Peter deltager)
onsdag d. 26. februar kl. 19.30, 1. maj planlægningsmøde i Org. Hus, Nykøbing (Clark deltager)
onsdag d. 5. marts kl. 19, lokalværket møde om lokal- og bæredygtig produktion af madvarer i Aksen (Clark har flere oplysninger)
torsdag d. 6. marts kl. 19, Fritinget i Asnæs mødes i Aksen (se fritidsborger.dk)

Husk landskontor tilbyder mange gode kurser for tiden – der kom et katalog i januar med Rød + Grøn.