Byrådsdebat om Asylcenter i Annebergparken

DF havde bedt om, at byrådets møde 28. Oktober drøftede det planlagte asylcenter for uledsagede flygtningebørn i Annebergparken i Nykøbing. Mødet endte efter en længere debat med at et enigt byråd udtrykke sig positivt om asylcenteret. Enhedslisten var på byrådsmødet repræsenteret ved Torben Rahm, som sagde følgende om punktet. Vi

Støtte til ofre for krigskatastrofer

I løbet af den sidste måned har EL-Odsherreds bestyrelse bevilget to større støttebeløb med forbindelse til forskellige krige. Vi har støttet Enhedslistens indsamling til et benprotese-hospital i Gaza-striben med 1000 kroner. Vi har også bevilget 1000 kroner i forbindelse med Enhedslistens indsamling til støtte for de syriske kurderes kamp mod

EL byder Asylcenter velkommen til Odsherred

På vegne af bestyrelsen for Enhedslisten Odsherred skriver kontaktperson Clark Pratt 12. oktober: Vi støtter med glæde udlændingestyrelsens planer om oprettelsen af et asylcenter for 100 uledsagede børn i Annebergparken i Nykøbing.Det er vores pligt som land, som lokalsamfund og som verdensborgere at tage imod flygtningebørn i 2014, hvor der

2. behandling af kommunens budget

På byrådsmødet 7. oktober skulle budgettet for 2015 vedtages i byrådet. Alle partier – undtagen Enhedslisten – stod bag et budgetforlig, som bygger på nedskæringer på det specialiserede socialområde og på sundhedsområdet. Derfor er Enhedslisten ikke en del af budgetforliget. Vi havde i stedet stillet en del ændringsforslag til det

Ny i Byrådet

På sit møde 7. oktober bevilgede Byrådet 2 måneders orlov til Enhedslistens byrådsmedlem, Kim Mariegaard. Det betyder at i perioden 15. oktober til 15. december repræsenteres Enhedslisten i Odsherred byråd af vores 1. supplkeant, Torben Rahm. Torben vil udover byrådsmøder også skulle være vores medlem i Miljø- og Klimaudvalget, samt

Enhedslistens ændringsforslag til kommunens budget.

Når byrådet tirsdag d. 7. oktober skal vedtage kommunens budget for de kommende år, stiller Enhedslisten en  række ændringsforslag til det budgetforslag, som er indgået mellem alle byrådets øvrige partier. Enhedslisten deltager ikke i årets budgetforlig. De øvrige partiers forslag er udtryk for en nedsparingsstrategi. Denne strategi fører til ringere