Medlemsmøde, 20.11. 2014

Medlemsmøde 20.11. 2014

Til stede: Clark, Peter B, Torben, Thorkild, Alf & Kim(fra 20.25)

1)Referat: Alf, Dirigent: Peter B

2)Udvalg, baggrundsgrupper og aktuelle sager
Beslutningerne fra bestyrelsesmødet (før medlemsmødet) blev diskuteret og fastholdt.

3)Forslag til Enhedslistens prostitutionspolitik
Gennemgang v. Clark; skal prostitutionskunder kriminaliseres (sexkøb forbudt), som Kvindepolitisk udvalg foreslår. (Se i øvrigt Rød+Grøn, oktober 2014)
Diskussion af ovennævnte forslag:
Forbud rummer problemet med at prostitution illegaliseres, hvilket ikke er i udøvernes interesse. Hellere tilbud om hjælp end opstilling af forbud. Trafficking er en anden problematik, som naturligvis skal bekæmpes.

4)Valg af delegerede til konferencen d. 10/1 2015?
Clark & Torben deltager

5)Budgetorientering 2015 (nyt punkt)
Indtægter ialt 41.000 kroner. Her er de største indtægtskilder partiskat fra Kim: ca. 23.000. Kontingentrefusion fra landspartiet på 8.000 og stemmestøtte på ca. 8.000 kr.
Udgifternr anslås til ca. 18.000 (1.maj, årsmødedeltagelse, kontaktpersontræf, Regionsekr(?), kontorhold, støtte til forskellige organisationer).  Således er der økonomi til valgkamp 2015!

6)Post til afdelingen
Henvendelse fra et medlem omkring en Movia-problematik; Kim tager (som medlem af repræsentantskabet i Movia) kontakt.
Et kommende fokuspunkt for afdelingen kunne være trafikpolitik.
Afdelingen har modtaget et skema til ønsker til 1. majtalere (frist 1/2 2015 – afklares på januarmødet)
Praktiske aftaler om debatmødet den 26/11 “Hvor blev velfærden af?” på biblioteket i Asnæs. Clark ordstyrer (eller kontakter Merete) – Tænk over spørgsmål til debatten, pressemeddelelse udsendes (Clark)
Thorkild sender informationsmateriale fra arrangement hos EL København
Julehyggemøde: 11/12 2014 med bestyrelsesmøde (hos Alf) 18.30 & medlemsmøde kl. 19.30

7)Eventuelt
Peter refererer fra Landdistriktsmøde, hvor temaet omhandlede hvordan landdistrikterne kan løfte sig bl.a. med deltagelse af frivillige.
Peter har været medforfatter til skrivelse til hovedbestyrelsen om hvorfor Christian Juhl mistede sit ordførerskab.