Bestyrelsesmøde, 3.4. 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 3. april kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Nykøbing, Sj.

Til mødet: Kim, Torben, Clark. Afbud fra Peter.

1. Nyt fra byrådet og baggrundsgrupperne v. Kim
Til efterretning

2. Kort nyt fra
* kasseren/afdelingens økonomi – Torben
Til efterretning
* medlemsstatus og kontakt med landskontoret – Clark
Vi har et par nye medlemmer, vi ikke har kunne få fat i, som vi må opsøge. Clark aftaler med Torben ang. det næste skridt.
* post til afdelingen – Clark
Til efterretning

3. Arbejdsplan for 2017/18 v. Clark
Vi drøftede forskellige slags programmer, møder og aktioner, og Clark laver et oplæg som sendes til bestyrelsen.

4. Opgaver til 1. maj og 10. maj v. Clark
Clark skal til den sidste 1. maj planlægningsmøde nu på torsdag.
Clark kontakter netværket ang. sted og tidspunkt for Velfærdsalliancens demonstration d. 10. samt konceptet og får lavet flyers som kan deles ud d. 1. maj.
Vi sætter en 1. majs hilsen i Arbejderen.

5. Evt.