Bestyrelsesmøde 17. 9. 2013

Deltager: Kim, Alf, Thorkild, Clark, Helen

Afbud: Peter H, Torben, Peter P

Dagsorden:

Spidskandidat-problematik

a) Situationen lige nu.
Clark kan muligvis ikke få lov at stille op, fordi han har opholdt sig i udlandet inden for de sidste 3 år og i den periode har været frameldt folkeregisteret. Sagen ligger (efter en forespørgsel i Indenrigsministeriet) hos den lokale valgbestyrelse. Valgbestyrelsen er klar over at det er en hastesag.
Clark giver besked, så snart han får en afgørelse.

b) Hvilke konsekvenser får det, hvis Clark ikke kan stille op ?
Kan vi hurtigt finde en anden spidskandidat ? Peter B blev via telefon spurgt om han ville være ny spidskandidat, hvis Clark ikke fik lov at stille op. Desværre med negativt resultat.
Clark vil høre Torben Rahm, om han eventuelt vil træde ind som ny spidskandidat.
Hvis vi ikke finder en ny spidskandidat er konsekvensen af det, at vi ikke stiller op. Hvilket vil få forskellige konsekvenser (bl.a. at den valgfolder, som nu er i trykken er ubrugelig). Men også politiske konsekvenser. Vores troværdighed i forhold til andre partier og samarbejdspartnere vil lide et alvorligt knæk. For at undgå det, vil Kim godt rykke op og blive spidskandidat, hvis alt andet glipper. Betingelsen er dog, at vælgermøder fordeles mellem os alle.Kim har rekvireret en ny kandidatliste.
På generalforsamlingen ved vi forhåbentlig, om der bliver brug for den – og hvilken liste, vi skal skaffe stillere til (listen skal afleveres mellem 8. og 22. oktober).’
c) Pressehåndtering
Det blev diskuteret, hvordan vi overfor omverden og presse præsenterer det, hvis vi her midt i forløbet må lave en ny opstillingsliste. Alf skriver et forslag til en pressemeddelelse, som kan bruges, hvis/når det bliver nødvendigt.
Generel valgkampplanlægning
 
Gennemgang af kommende vælgermøder – vi er allerede inviteret til en del. Clark melder tilbage til en del af dem, at vi tager imod invitationen, men ikke hvilken kandidat, vi sender. Der opfordres til, at paneldeltagere ikke skal tage alene ud. Men skal have selskab af en eller to andre, som kan støtte og give feedback.
Alle blev opfordret til at skrive læserbreve. Der ligger masser af materiale med ideer til læserbreve og konkrete forslag på kommunaldelen af Enhedslistens Netforum.
Valgfolderen er nu i produktion, vi får en korrektur før den går i trykken. Folderne (5000) ankommer i starten af oktober. Inden skal vi have udarbejdet en strategi for husstandsomdeling.
Der etableres en valgkampgruppe bestående af bestyrelse, kandidater og hvem, der ellers har lyst til at gøre en indsats. Valgkampgruppen mødes en gang om ugen – i hvertfald de sidste 4-5 uger af valgkampen (fra ca. 15. oktober). Vi er bevidste om, at ikke alle kan deltage hver gang.

Forberedelse af generalforsamling d. 23. september.

Forslag til dirigent og referent
Dirigent: Clark, Referent: Alf

Emner til ny kontaktperson
Ingen emner fundet på bestyrelsesmødet. Generalforsamlingen byder forhåbentlig på emner.

Udarbejdelse og fremlæggelse af regnskab, bestyrelsens beretning og arbejdsplan for det kommende år. Hvem tager sig af de forskellige dele.
Kim har lavet regnskabet – som skal revideres af Merete.
Alf laver og fremlægger bestyrelsens beretning.
Clark laver forslag til arbejdsplan for det kommende år.

Hvem genopstiller til bestyrelsen ?
Alf og Kim genopstiller til bestyrelsen. Peter H og Thorkild genopstiller ikke. Peter P’s stilling vides ikke.
Helen stiller som ny op til bestyrelsen.
Andre forslag til bestyrelsen: Stine, Torben og Peter B