Medlemsmøde, 3.4. 2017

Medlemsmøde, 3.4. 2017

Referat fra medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 3. april kl.19.30 i Organisationernes Hus, Nykøbing

Til mødet: Kim, Torben, Clark, Alf, Søren. Afbud fra Peter, Merete, Else, Morten.

1. Velkomst og valg af mødeleder og referent (Clark gør begge ting)

2. Kommunalvalg og valg af vores kandidater v. Kim
Nuværende status til efterretning. Punktet kommer med igen til næste møde i maj.

3. Aktuelle kampagner mellem nu og juli v. Clark
Kim og Søren kan hjælpe stille op d. 30. april til Kultursol.
Torben og Søren og Alf kan hjælpe på formiddagen d. 1. maj.
Kim og Clark er der i løbet af dagen d. 1. maj. (Programmet er fra 14-17)
10. maj – Søren kan hjælpe.
Sommerfesten bliver d. 12. august – vi besøger Røde Mor udstilling på Det Hvide Hus i Asnæs.

4. Valg af delegerede til årsmøde d. 12.-14. maj
Clark og Søren, Peter er suppleant (skal lige bekræftes)
Der bliver brugt ca. en time i begyndelsen af næste møde til at gennemgå de vigtigste punkter og mandaterne.

5. Nyt fra medlemmer samt forslag til kommende temamøder, kampagner, osv.
Clark gennemgik listen med ideer fra bestyrelsesmødet og der blev luftet andre ideer og kommentarer – en færdig arbejdsplan kommer snart.

6. Evt.

Clark Pratt, Næsholmvej 4a, 4550 Asnæs, tlf. 8171 3286

Vores næste møde er tirsdag d. 2. maj i Organisationernes Hus. Vel mødt til 1. maj i Nykøbing!