Bestyrelsesmøde 31.8. 2020

Referat af Bestyrelsesmødet, Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 31. august kl.18.00, Vig (hos Slynge og Jeppe, Nygade 19)

Peter, Slynge og Clark deltog for bestyrelsen. Vagn var med som menigt medlem.
1. Velkomst, valg af referent – det blev Clark

2. Nyt fra byråds-, regions- og landdistrikts arbejde – nyheder om budgetforlig, Getsøvej, omrokeringer af kommunale bygninger, kommende møder i september – vi skal huske vores punkt om Moria-lejren til byrådsmødet og bede om punktet om bæredygtigt byggeri i MogK udvalg (Clark)
Nyheder fra regionen – der er ikke sket meget siden generalforsamling i februar for regionsrepræsentantskab – måske starter den op snart med hjælp fra Christian Taastrup
Fra landdistrikt – efter en periode, hvor undergrupperne har arbejdede videre, starter møderne op igen, med fokus på kollektiv traffik

3. Strategi vht demokratidebatten til vores næste medlemsmøde – er hovedemne til vores næste møde. Clark sender forskellige oplæg ud til medlemmerne.

4. Kalender/arbejdsplan fra nu indtil generalforsamling – vi planlægger kun de næste to møder –
23.09 – bestyrelse og medlemsmøde – fokus på årsmødet og oplæg om en mere aktivistisk skolepolitik fra skolebaggrundsgruppen
3.11 oplæg om kulturpolitik fra Vagn m.fl.
5. Evt.