Medlemsmøde, 10.1. 2017

Medlemsmøde 10.1. 2017

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, tirsdag d. 10. januar kl.19.30 i Organisationernes Hus, Nykøbing, Sj.

Til mødet: Clark, Peter, Torben, Kim, Alf og Villy

Vi har ikke kunne få fat i Astrid i to uger – og hun dukkede ikke op.
Men vi tilføjer nogle punkter fra bestyrelsesmødet, som vi ikke nåede.
Der vedhæftes også bestyrelses udkast til kriterier for opstilling til kommunalvalg.

1. Velkomst og valg af mødeleder og referent
Hhv. Peter og Clark

2. Tema: feminisme. Oplæg ved Astrid Vang Hansen, Enhedslistens Hovedbestyrelsen, med i skrivegruppen for det feministiske delprogram som skal stemmes om til årsmøde.
Sløjfes – og tages på et andet tidspunkt. Vi indskyder et par punkter fra bestyrelsesmødet her:
2a * evaluering af aktionen i december – tages til efterretning – meget positiv oplevelse
2b * medlems status – Clark, tages til efterretning
2c * post til afdelingen – Clark, tages til efterretning

3. Aktivisme i det første halvår 2017, herunder Velfærdsalliancen og 1. maj. (KM og CP)
Clark fortæller lidt om planerne, forslag til 1. maj. Vi prøver at få Astrid, ellers Christian Juhl. Eller Jonathan Simmel. Villys datter har kontakter med venligboerne. (Kan vi få en taler fra dem, som er lokal?)
Skal vi invitere Alternativet – det er arbejdernes dag, så det er ikke så oplagt, men beslutningen må tages til fællesmøde med SF, LO og A. (Vi kunne også vente indtil de spørger.)
Plan for aktivisme i de næste måneder, herunder gadearbejde, begivenheder, de sociale medier, debatindlæg og læserbreve – vi har rigeligt med aktiviteter d. 20.02, 1. maj og 10. maj, men skal selvfølgelig benytte os af de sociale- og konventionelle medier
mandag d. 20. februar: FN’s internationale dag for social retfærdighed. – Kim og Clark laver et oplæg.
onsdag d. 10. maj: Velfærdsalliancen.dk opfordrer til demonstrationer i alle kommuner mod velfærdsnedskæringer. Det vil vi også gerne være med til. Clark vil spørge Søren, om han kan følge op med den landsdækkende planlægning.
I forhold til skriftligt arbejde, afventer vi reaktionen fra Byrådet og Børne og uddannelsesudvalg omkring udbudsagerne.
Kan vi få Jonathan eller Victoria Valasquez til et offentligt møde om 30-timers kampagnen – midt eller sidst i marts? Clark og Kim spørger dem til KOKO møde (4.-5. februar)

4. Nyt fra medlemmerne og post til afdelingen​Se punkt 2b og 2c

5. Evt.​​

Bilag:

Kriterier for valg af kandidater til byrådsvalg

Spidskandidater:

Forventes at have medlemskab af Enhedslisten i minimum 1 år inden opstillingsmødet
Forventes at have deltaget aktivt i partiets arbejde (møder, aktioner, kurser mv.).

Alle kandidater:

Medlemskab af Enhedslisten i minimum 1 år inden opstillingsmødet.

Forventes at følge Enhedslistens princip og handlingsprogrammer.

Ø Forventes at følge lokalbestyrelsens og medlemsmødernes beslutninger.
Ø Forventes at følge de af Enhedslistens landsorganisation fastlagte regler om partiskat til den lokale partiafdeling af Enhedslisten.
Ø Skal forpligte sig til at udtræde af Byrådet ved udmeldelse af Enhedslisten.

 

Valg af de kandidater der opstilles finder sted på et medlemsmøde hvor dagsordenen indeholder punktet:

“Opstilling og valg af kandidater til byrådet i Odsherred kommune.”

Opstilling af kandidater

Der foretages afstemning blandt de tilstedeværende medlemmer om opstillingen af hver enkelt kandidat.

Erklæring om byrådsopstilling (kandidater)

Undertegnede, som opstiller til Byrådsvalg 2017 i Odsherred Kommune for Enhedslisten, erklærer hermed, at jeg i tilfælde af at blive valgt ind i Byrådet i mit byrådsarbejde

Er ansvarlig overfor Enhedslisten-Odsherred
Vil følge Enhedslistens politiske grundlag
Vil holde tæt kontakt med Enhedslisten-Odsherred og sørge for, at alle væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet med partiafdelingen
Vil respektere og i byrådet fremføre den politik Enhedslisten-Odsherreds besluttende fora har fastlagt
Vil følge de af Enhedslistens landsorganisation fastlagte regler om partiskat til den lokale partiafdeling af Enhedslisten
Vil udtræde af Byrådet, hvis jeg melder mig ud af Enhedslisten

Dato:________

Navn:________________________________________

Underskrift:____________________________________