Bestyrelsesmøde , 22.4. 2012

Deltagere: Kim og Thorkild
Afbud: Alf. Referent : Kim

Fællesmøde for EL kontaktpersoner i Nordvestsjælland
Kim orienterede om et møde d. 16. april mellem kontaktpersonerne fra EL-afdelingerne i Holbæk, Kalundborg og Odsherred. Desuden deltog folketingsmedlem Nikolaj Villumsen, som er valgt i Holbæk-kredsen.
Formålet var at udveksle erfaringer og afdække muligheder for fælles projekter for hele Nordvestsjælland. Samarbejdet tegner godt. Næste møde holdes 18. juni.
På mødet blev Kim gjort opmærksom på muligheden af, at vi som afdeling kan få en fast klumme i Nordvestnyt (ca. hver anden måned). Kan hele bestyrelsen og andre engageres i at skrive bidrag til denne (max 400 ord). Vi besluttede, at vi forsøger at få en klumme. Det vil være oplagt til kommentarer op til kommunalvalg. Kim retter henvendelse til Nordvestnyt.

1. Maj
Thorkild efterlyste konkrete opgaver ifb. 1. maj. Men da Kim først skulle af sted til møde om 1. Maj samme dag kl. 16, blev det besluttet, at mail om opgaver skulle sendes ud til alle medlemmer, så snart det var muligt (skete søndag aften).

Odsherred som frikommune
Efter at Odsherred kommune har fået afslag på sine ansøgninger om som frikommune at eksperimentere med gratis kollektiv trafik og en fond til turisme-fremme, som delvis skulle finansieres af sommerhusejerne, er det spøgsmålet, hvor meget der så er tilbage af Odsherreds frikommune-drømme. Thorkild vil kigge frikommune-dokumenterne igennem, for at se om der ligger mere i det. Det er jo ikke ligefrem progressive ideer, som præger frikommuneforsøget.

Bestyrelsens arbejde og rolle
På bestyrelsens første møde definerede vi bestyrelsens rolle således: “Bestyrelsens rolle er først og fremmest at koordinere medlemsmøderne – også længere frem end det næste.”

Dette vil vi gerne uddybe på følgende måde:

a) bestyrelsen er en arbejdsgruppe – gerne suppleret med andre medlemmer – som undersøger og researcher på lokale/aktuelle emner. Bestyrelsens møder er åbne;

b) bestyrelsen kommer med udspil til medlemsmøderne;

c) bestyrelsen kommer med eksterne udspil, fx i form af læserbreve, klummer eller lignende.

d) bestyrelsen sørger for at kommunikere vores politik ud fx via vores hjemmeside

e) bestyrelsen lægger en strategi for, hvordan vi når frem til det, vi gerne vil.

Åbne referater ?
I mange EL –afdelinger er det ikke bare praksis, at bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer. Men også at offentliggøre referater af alle medlems- og bestyrelsesmøder på afdelingens hjemmeside. Vi besluttede også at gøre dette i Odsherred.

Næste medlemsmøde(r) / Byrådsvalg
De næste 3 medlemsmøder skal have fokus på opstilling til byrådsvalget i november 2013. Tanken er, valggrundlaget skal vedtages og spidskandidater udpeges på vores generalforsamling i september. Vi planlægger, at forløbet frem til september kommer til at se således ud:

a) 8. Maj: Gruppearbejde med brainstorm om emner og indsatsområder i vores valggrundlag. Og en første runde om mulige kandidater. Se allerede udsendt dagsorden for dette.

b) 5. juni. Kataloget over ideer fra maj-mødet gennemgås og vi prioriterer emnerne. Der nedsættes skrivegrupper som henover sommeren skal sætte indhold på overskrifterne. Vi overvejer stærkt at invitere den EL’s kommunal-politiske sekretær, Jesper Kiel, med til mødet.

c) I august afholder en sommerfest. Hvor vi starter med at tage kigge på et første udkast til valggrundlag. Udkastet diskuteres dels under en “Walk and Talk” og samlet. Alle kommentarer og ideer tages med i bearbejdelsen af et nyt valggrundlag. Arbejdet krones med en lille fest.

d) Generalforsamlingen i september munder ud i udpegelse af spidskandidat og vedtagelse af valggrundlag.