Bestyrelsesmøde, 12.1. 2022

Referat af bestyrelsesmøde 12. januar 2022 (onlinemøde)

Deltagere: Peter, Kim og Amalie (byrådsmedlem), samt Clark i mødets sidste del.

Referent: Kim

Godkendelse af partiskatteaftale mellem bestyrelsen og Amalie

Aftalen godkendt. Kim underskriver på bestyrelsens vegne og sender til FU til   godkendelse.

Første Maj 2022

I år må det blive muligt at afholde en 1. Maj Fest på pladsen ved Ungehuset i Nykøbing. Kim kontakter SF for at få gang i forberedelser. Fra EL er foreløbig Kim og (Torben A) med i arrangementet – men flere er velkommen.

Skal generalforsamlingen (5.2.) flyttes ?

Det blev besluttet at rykke generalforsamlingen til lørdag d. 26. Marts kl. 13med efterfølgende jubilæumsfest (20 år). Generalforsamlingen skal dermed indkaldes senest 5. marts.

Hvor skal generalforsamlingen holdes ?

Vi satser på at holde arrangementet hos Jeppe og Slynge i Nygade i Vig. Dels er Vig centralt for de fleste medlemmer. Dels blev afdelingens 1. medlemsmøde for 20 år siden holdt i Nygade i Vig. Et alternativ kunne være hos Alf i Rørvig. Kim afklarer stedet.

Skal vi invitere et folketingsmedlem ?

Enighed om at invitere Eva Flyvholm til at deltage i generalforsamlingen med et oplæg om den aktuelle politiske situation. Kim kontakter Eva.

Forberedelse af generalforsamlingen i øvrigt

  • Clark laver bestyrelsens beretning og byrådsberetning. Peter siger lidt om regionsarbejdet
  • Kim fremlægger årsregnskabet 2021 og forslag til budget for 2022.
  • Peter laver en skitse til arbejdsplan for 2022
  • Bestyrelsesvalg: Peter, Kim (og Slynge?) genopstiller til et år mere. Clark og Else trækker sig fra bestyrelsen. Amalie stiller op. Måske er Jeppe også interesseret. Andre ?? Bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer.
  • Kim spørger Alf, om han tager en periode mere som kritisk revisor.

Medlemsmøde i februar ?

Da generalforsamlingen flyttes til 26.3. blev det besluttet, at holde et medlemsmøde torsdag d. 10. februar. Der satses på et fysisk møde. Kim undersøger om vi kan booke aktivitetscentret i Nykøbing.