Medlemsmøde, 5.9. 2018

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 5. august kl.19.00, Næsholmvej 4a, Asnæs (hos Clark)

Til mødet: Clark, Peter, Torben R., Slynge, Thorkild, Alf

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent
Peter er mødeleder, Clark skriver referat

2. Nyt fra medlemmerne
Drøftelse af processen omkring regionsrepræsentantskabs og valgkredsenes opstilling af kandidater til næste FT. Slynge har takket nej til at være kandidat i denne omgang, men vil være lidt i lære/lidt støtte til Eva Flyvholm.

3. Vores drøftelse af forliget om skolestruktur – ved udgangspunkt i Clarks oplæg
(er tidligere sendt ud som bilag til alle medlemmer)
Alf – en svær beslutning – mest til at sige ja til forliget og koncentrere om indholdet
Peter – strukturen er fundamentet til indhold – derfor kan vi ikke være med til en middelmådig løsning med en mastodont skole
Thorkild – brug det som afsat til at sige, der er en anden skole end den vi har nu som kan være. Hel debatten er et “Niquab forlig” hvor det væsentlige er gemt væk.
Alf – hvad kan vi få mest ud af?
Peter – det vi siger er ikke ligegyldigt, selv om vi bliver nedstemt – vi kan gå ind for noget andet – nærhed, reel indflydelse,
Hvis vi står udenfor forliget, så kan vi sige noget andet end det som er indhold af forliget.
Der er blevet skåret tilbage med ressourcer – skolerne KAN IKKE lykkes med den dårlige prioritering.

4. Status på Kommunebudget 2019
Vi kan ikke tilslutte os budgettet og forliget. Der skal skrives en tale til på tirsdag når byrådet førstebehandler budgettet.

5. Vores to forslag til sidste byrådsmødet
Clark fortæller om forslaget med dækningsafgift (nedstemt) og med skattelyfrikommune (gik i gennem).

6. Post til afdelingen og kommende datoer, inklusiv nyt oplæg til dato til drøftelse af den grønne delprogram og Odsherreds miljø- og klimapolitik
Vi har fået henvendelse fra Jonas Paludan, som sidder i hovedbestyrelsen for Enhedslisten – han vil gerne besøge vores medlemsmøde i år.

7. Evt.