Bestyrelsesmøde, 12.12. 2013

Til stede: Clark, Peter B., Kim og Torben
Afbud fra Alf og Helen
Velkomst og valg af dirigent/referent
Clark er dirigent og referent.
Opdatering af arbejdsplanen og fastlæggelse af mødeplanen fra nu indtil juli 2014.
Møderne blev planlagt i sammenhængen med byrådsmøderne og udvalgsmøderne. Clark sender en ny arbejdskalender ud til alle medlemmer og Kim poster den på hjemmesiden.
Hvordan får vi baggrundsgrupperne til at fungere? Hvornår kan de mødes?
Vi har et spørgsmål til proceduren med nedsættelse af dagsordene i udvalgene. Kim vil undersøge. Der var et forslag at hver baggrundsgruppe mødes (eller evt. skypes) 1 gang om måneden, hvor Kim ikke nødvendigvis er med. Det møde skulle ligge ca. 10 dage før Kim skal til udvalgsmøde. Et referat med forslag, spørgsmål, debatpunkter og evt. bilag med vigtige dokumenter skal sendes til Kim og der skal være tid til et efterfølgende sparringsmøde for Kim og én fra baggrundsgruppen.

Det første møde for Klima og miljø baggrundsgruppen er d. 9. januar kl. 18.30 før bestyrelsesmødet. Clark deltager i stedet for Torben, som er på lejrskole med sit arbejde. Clark kontakter Jakob og inviterer ham og kontakter Helen for at drøfte Social- og forebyggelses baggrundsgruppe.

Hvordan sikrer vi en demokratisk debat om nyt principprogram op til konferencen i marts og årsmødet i maj?
Clark laver et oplæg til d. 9. januar for hvordan vi arbejder med principprogrammet til medlemsmødet d. 17. Dagsorden til d. 17. sendes umiddelbart efter Nytår. Medlemmerne mindes nu (af Clark) om det åbne seminar om principprogram d. 12. januar. (Første forslag til revideret principprogram blev udsendt til alle Enhedslistens medlemmer med Rød + Grøn primo november; Odense Afdelingen har deres eget forslag som Kim sender ud som pdf)
Administrative opgaver.
Torben Rahm blev Enhedslisten Odsherreds nye kasserer og Kim overdrager til ham i løbet af december/januar.

Clark overtager webmaster opgaverne efterhånden fra Kim, men Kim bibeholder adgang til at sætte “Nyt fra Byrådet” ind uden at skulle i gennem Clark.

Kim overdrager vores materiale og dokumentsamling til Clark.

Kim blev bevilget abonnement til Nordvest nyt og diverse litteratur til byrådsarbejde. Baggrundsgrupper kan søge hos bestyrelsen hvis de vil bruge penge til tur/litteratur/ kursus/seminar.

Avisartikler og stillingtagen.
Artiklerne tages til efterretning. Vi drøftede både skolestruktur og den nye omfartsvej ved Vig. Clark vil forfatte et læserbrev omkring skolestruktur og lukning af 2 overbygninger i Hørve og Vig – det sendes til Alf og Thorkild (baggrundsgruppen) samt bestyrelsen til kommentar.
Evt.
Referat sendes til Kim, som sender det til Merkurbank (vedrørende ny kasserer)