Medlemsmøde, 7.1. 2021

Medlemsmøde 7.1. 2021

Referat af medlemsmøde, Enhedslisten Odsherred, torsdag d. 7. januar 2021 (digitalt møde)

Til mødet: Clark, Alf, Thorkild, Kim, Peter, Else. Afbud fra Merete, Slynge, Søren W.

1) Nyt fra medlemmerne – til efterretning

2) Valg af referat og mødeleder– Clark skriver referat

3) Odsherreds kommende planstrategi og kommuneplan (v. Else)
Else fortalte om processen og gav et kritisk blik på fokusområderne, som ligner meget det, som nabokommunerne og turismekommunerne på Sjælland skriver. Der savnes politiske visioner.

4) Hvad skal være med i vores høringssvar til planstrategi og kommuneplan?Else og Clark laver en udkast til et høringssvar, som bestyrelsen kan sende på vegne af Ø Odsherred. Der opfordres i medlemsmail til at alle med ideer skriver til borgernet med deres input.

5) Skolerne siden strukturændring, opstarten af specialundervisnings ændringer, og Corona-tilstand (v. Slynge?)
Slynge skrev før mødet at der var meget pres på inklusion og differentiering allerede og at ingen ting var “som det plejer” i disse Corona-måneder. Thorkild fortalte om en meget negativ trivselsundersøgelse – skolen og børnene i Danmark ER i krise! Thorkild sender nogle artikler og arbejder videre i Ø’s uddanneselses-politiske gruppe.

6) Plan for kommunalvalg 2021 (november) – hvem kan være spidskandidat, hvornår laver vi resten af kandidatlisten, hvem arbejder med valgstrategi og valgdokumenterne?
Peter og Kim vil kigge de gamle foldere og pjecer i gennem for at se, hvad vi kan genbruge og støbe vores valgprogram på. Clark fortsætter snakke med medlemmer, som kunne være i bestyrelsen fra februar, være på kandidatlisten fra april-maj eller være i baggrundsgrupperne i 2022.

7) Evt.
Vores næste møde er generalforsamling – der kommer indkaldelse om kort tid. Lørdag d. 6. februar er datoen, men tidsplan og fysisk kontra digital afgøres senere.