Bestyrelsesmøde 6.8. 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, torsdag d. 6. august kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Havnegade 5, Nykøbing Sj.

Til stede: Peter, Clark, Alf, Torben og Kim (forsinket pga. arbejde)

1. Velkomst og valg af dirigent og referent (Clark er referent, vi klarer os uden dirigent)

2. Kort nyt fra bestyrelses medlemmer samt post til afdelingen
Vi er p.t. 50 medlemmer i afdelingen og vi forventer at nogle af de nye kommer til mødet i aften. Vi har post vi skal kigge på til medlemsmøde.

3. Kort orientering om evalueringsmødet med Kalundborg og Holbæk om FT valg – Kim.
Ikke et evalueringsmøde – det handlede om fælles initiativer i kommunalt arbejde og om samarbejde!
Forslået samarbejde: et fælles initiativ i flere kommuner til at forslå at byrådet tager afstand fra KL og Regeringens aftale om omprioriteringsbidrag, hvori kommunerne skal spare nu for senere at få penge igen til det, som den nye regering prioriterer.
Fælles “introduktion til EL” for nye og gamle medlemmer d. 6. november i forbindelse med Holbækafdelingens novemberfest. Holdes enten i Jyderup eller Holbæk.
Disk. omkring hvordan vi holder på de nye medlemmer – f.eks. skal de få opgaver med det samme eller hjemmebesøg eller tilbud om at hente til medlemsmøde.

4. Enhedslistens strategi i forhold til budgetforhandlinger i Odsherreds Kommune, herunder de kommende besparelser, vores prioriteringer og forslag til “hvor skal pengene komme fra”- Peter.
Diskussion af hvor meget vi vil være med – vi bliver bundet op på en del besparelser og nedskæringer, hvis vi er med, og det vil forventes at vi ikke giver kritik og modstand resten af året.
Kan de besparelse fra administrationen bruges til de 1 % omprioriteringsbidrag besparelser?
Vi går ikke ind for besparelser som indebærer afskedigelser.
Vi ved ikke om vi bliver inviteret til forhandlinger. Der er en orienteringsdag i begyndelsen af september. Økonomiudvalget mødes d. 8. sept. for at kigge på alle ønskerne.
Skal vi lave et forslag at Byrådet tager afstand til økonomiaftalen mellem KL og regeringen? (Evt. koordineret med Kalundborg og Holbæk.) Ja – hvem laver udkast?
— det fandt vi ikke ud af??? Det bliver diskuteret til træf for byrødder i denne weekend (14.-16.)
Ønskesedlen: Stier til de bløde trafikanter. Kunne den gamle route 21 bruges – uden de store udgifter? Der bør arbejdes en plan for et sti-net.

5. Enhedslistens strategi i forhold til Uddannelse til Alle (UTA2) – Clark.
Punkt udgår – tages til medlemsmødet.

6. Evaluering af vores møder, baggrundsgrupper og arbejdsplan samt evt. ændringer – Torben.
Se punkt 3.
Kalundborg har et forslag til hvert byrådsmøde. Måske er det noget, vi skal begynde på.

7. Evt.