Medlemsmøde, 7.6. 2017

Medlemsmøde 7.6.2017

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 7. juni kl.19.30 hos kontaktperson Clark Pratt, Asnæs
Til mødet: Clark, Morten, Else, Merete, Kim, Torben, Talal, Roushin, Peter B., Jeppe, Peter Ray, Sarah (Slynge). Afbud fra Alf, Søren, Thorkild.
1. Velkomst og valg af mødeleder og referent (hhv. Peter B. og Clark)

2. Nyt fra medlemmerne og post til afdelingen
Peter Ray fortalte om sine oplevelser som hjemløse i hhv Holbæk og Odsherreds Kommuner. Mange gode indsigter og ideer til vores håndtering af udsattepolitik.
Invitation fra Økologisk Odsherred til konference d. 23. september i Aksen – de vil invitere Maria Gjerding fra folketinget.

3. Den færdige kandidatliste til godkendelse samt beslutninger vedr. regionskandidater.
Godkendte af forsamling, samt pressemeddelelse – skal sendes af Clark.
Regionskandidater er Clark, Slynge og Kim. – Clark kontakter Bruno.

4. Vores folketingskandidat fra Kalundborg/Odsherred Kredsen
Vi vil prøve at have Jørgen som vores kandidat i tilfælde af folketingsvalg. Jørgen er sekretær for region Sjælland og er miljøaktivist. Kim kontakter ham.

5. Vores kommunalvalg program 2017 – uddelegering af underemner samt diskussion
Kim efterlyser et afsnit om lokaldemokrati. Kim forslår at dokumentet starter med det lokale, ikke den overordnede partipolitik. Derefter kommenterede Kim de forskellige afsnitter. Vigtigt med vores økonomiske forslag til omprioritering, f.eks. nye indkomstkilder som dækningsafgift.
Peter B. havde et forslag til skolepolitik, baseret i de (dårlige) statistikker som beskriver børn, unge og udsatte familier i kommunen.
Idéen med små emnefoldere som kan deles ud med mere specifikke krav/visioner end den generelle valgfolder.
Else forslår små videoer til de sociale medier.
Opdeling: Slynge – socialt område og trafik; Merete og Kim – arbejdsmarkeds og beskæftigelse, Peter og Kim – lokaldemokrati; Clark, Roushin og Alf? – skoler og daginstitutioner; Else og Torben – miljø og klima; Peter, Kim og Slynge – trafik; Jeppe – integration- og flygtningepolitik;
Kim sender “stykkerne” ud til grupperne efter mødereferat udgives.

6. Køreplan for kommunalvalg 17 v. Kim
Se det vedhæftede dokument
Nedsættelse af valgsekretariat – Clark, Kim, Torben, Slynge, Else og Søren
7. Evt.