Bestyrelsesmøde, 13.8. 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 13. august kl.18.00, Mødelokalet, Asnæs Bibliotek
Til mødet: Clark og Peter; senere kom Kim

1. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer. Valg af mødeleder og referent.
Information om regionspolitik, processen med at finde FT kandidat fra Kalundborg/Odsherredkredsen, landskontorets kampagne med at oplyse hvor mange opgaver er hjemmetaget efter udlicitering. Odsherred bør hjemtage mange af de gamle “vej og park” opgaver som kunne laves af de udsatte i Kommunen.
2. Update ang. skolestruktur, samt andre beslutningspunkter i Miljø- og klimaudvalg og børne- og uddannelsesudvalg
En serie af skolestruktur møder mellem partiformænd for at finde en ny struktur – eller beholde den gamle. Ikke afgjort endnu.
Det vil være godt at arbejde mere med solcelle-politik i Mijø- og klimaudvalg.
Vi skal have kigget på økomad i daginstitutioner.
I august kommer EL og SFs forslag om dækningsbidrag samt vores forslag om skattelyfri kommune op i Byrådet.
3. Vores byrådspolitik i det kommende år, herunder budget visioner (drøftes videre til medlemsmødet)
Drøftes til medlemsmødet.

4. Oversigt, evt. opdeling af opgaver vedr. kontaktperson, de sociale- og trykte medier, EU- og FT valgkampagner, andre aktioner eller fællesmøder med andre afdelinger
Peter skal ikke have flere opgaver. Det må drøftes jævnligt, hvem kan byde ind med noget.

5. Evt.