Bestyrelsesmøde, 3.8. 2014

Til stede: Clark, Torben, Kim, Peter B & Alf

1; Dirigent: Peter, Referent: Alf
2; Debat & beslutningspunkter:
Arbejdsplan; Clark gennemgår nyeste udgave
Enighed om at vi som lille afdeling må prioritere de lokale aktiviteter frem for fx regionale
Forslag om at gå på gaden (evt. 30/8) i forhold til at samle støtte omkring Palæstinensernes problemer i Gaza.
Generalforsamling skal afholdes i september; det bliver 18/9 2014 (hvor der i forvejen er planlagt medlemsmøde). Vi skal huske at indkalde senest 3 uger før.
Oplæg til evalueringsmøde d. 16/8 (Kim & Clark har oplistet nogle mulige temaer/strategier)
Hvordan er det gået i Byrådet som enkeltmedlem – med baggrundsgrupper? Er der brug for ændret struktur?
Hvad er vores vision for Byrådsperioden?
Hvad var vores lokale program – og følger vi det?
Form for dagen (16/8): Clark og Kims oplæg kan fint samarbejdes; de danner grundlag (strikkes sammen til program)
Vi skal huske, at vi ikke kun er et Byrådsparti
Oplæg v. Peter om Baggrundsgrupper & Kim om oplevelsen som Byrådspolitiker.

Visioner og ønsker til kommunebudgettet (v. Peter)
Bilag uddeles; fokus på 3 forhold: Folkeskolerne tilføres flere ressourcer, Flere ressourcer til reparation og vedligeholdelse af kommunens stier til bløde trafikanter, Kontrolgruppe ang. socialt bedrageri (her ønsker vi ændringer)
Endvidere oplæg om Odsherred Visions- og udviklingsplan 2025
– Fokus på tid og rum det gode liv. Plads til flere (Peters oplæg)
Kim deltager i visionsseminarer i kommunalt regi – Enhedslisten støtter borgerinddragelse i vid udstrækning i hele processen. Bred offentlig deltagelse er målet.
Torben udarbejder et notat om øget fokus på fødevareproduktion og lokal økologisk landbrug.
3; Orienteringspunkter:
Valgkamp-koordinator; udpeges senere.
Generalforsamling; Indkaldelse (Clark), Beretning/Best (Clark), Beretning/Byrådskandidat (Kim), Regnskab (Torben), Udkast til pressemeddelelse fra generalforsamling, bl.a. om Budgetforliget (Alf (m. Peter som støtte))
4; Eventuelt
Borgermøde om Klimatilpasningsplan torsdag den 7/8 i Pakhuset, Nykøbing Sj.
Kim meddeler om mødeaktivitet pt. fx om den nye Sundhedsaftale ml. kommune og region. Endvidere lokaldemokratimøde på Odden. Næste Byrådsmøde den 28/8 bl.a. om Lidl (indsigelser mod lokalplan; baserer sig bl.a. på Visions- og udviklingsplanen)
Der aftales baggrundsgruppemøde via Skype (Miljø & Klima)
Til overvejelse (forslag fra Peter); Bestyrelsesmøder og Medlemsmøder ser i høj grad ud til at have stort overlap mht. deltagere; skulle vi indtænke det i fremtidig planlægning? Kim er omvendt glad for at have tæt kontakt; altså fint med nuværende struktur.