Medlemsmøde, 6.8. 2015

Referat af medlemsmøde, torsdag d. 6. august

Afbud fra Merete H. og Hanne M.​Til stede: Clark, Kim, Thorkild, Alf, Torben

1. Velkomst (især til de nye medlemmer!) og valg af dirigent og referent
(Clark er referent, vi klarer os uden dirigent. Der var desværre ingen af de nye medlemmer som kom.)

2. Kort nyt fra bestyrelsen, byrådet, udvalg og råd, og baggrundsgrupper om aktuelle sager
CP fortæller om medlemsstatus, drøftelsen fra best. møde, KM fortæller om artiklen fra NVnyt d. 4. august om håndværker og udlicitering og udbudsprocessen fra Kommunen – vi drøfter en udtalelse til skypemødet nu på søndag og sender noget til avisen med støtteerklæring til Allan (Thorkild skrev noget under mødet, som blev redigeret og sendt afsted søndag aften)
KM fortæller om junis byrådsmøde og 360 graders analyse af Administration. Til byrådsmødet forslog vi en udsættelse af spareforslagene mens der var udarbejdet svar på hvilke områder var steget i stedet for at spare på alle områder. Ændringsforslag blev nedstemte og en del folk i administrationen fik fyrsedlen dagen efter.
Til næste miljø og klima møde drøftes der en ny lokalplan til Annebergparken. Vi skal kigge på høringssvarene og bestemme, hvordan vi forholder os til det. Det er vigtigt at vedligeholde det unikke område vi har.

3. Kort orientering om evalueringsmødet med Kalundborg og Holbæk om FT valg.
Ikke et evalueringsmøde alligevel – det handlede om fælles initiativer i kommunalt arbejde og om samarbejde!
Forslåede samarbejde: et fælles initiativ i flere kommuner til at forslå at byrådet tager afstand fra KL og Regeringens aftale om omprioriteringsbidrag, hvori kommunerne skal spare nu for senere at få penge igen til det, som den nye regering prioriterer.
Fælles “introduktion til EL” for nye og gamle medlemmer d. 6. november i forbindelse med Holbækafdelingens novemberfest. Holdes enten i Jyderup eller Holbæk.

4. Enhedslistens strategi i forhold til budgetforhandlinger i Odsherreds Kommune.
Afstandsstrategi for EL udvikles på KOKO mødet d. 14. august, så skal vi drøfte i byrådsbaggrundsgruppe før d. 18.
Hvordan vil vi finansiere omprioriteringsbidrag? Hvordan vil vi finansiere de forslag, vi har?
Omprioriteringsbidrag skal drøftes i økonomiudvalg d. 18. aug., så kan det godt være at punktet kommer på byrådsdagsorden.
Tidsrammer med forhandlinger – vi risikerer at blive udelukket, men vi kunne også allerede før d. 3. sept. blive inviteret til et gruppeformandsmøde.
Diskussion af hvor mange og hvor brede, vores forslag skal være. Der skal være beløb på.

5. Enhedslistens strategi i forhold til Uddannelse til Alle (UTA2)
Baggrund
Tidsrammer
Vores rolle
Baggrundgruppens opgaver
Arbejde med UTA2 dagsordener skal arbejdes lige så meget med som de andre udvalg (S of F og M og K). Vi skal hjælpe med at udarbejde eller i hvert fald forholde os til det nye kommissorium.
Kan vi påvirke dagsordenen? CP sender Alf og Thorkild, og Joan materialet om UTA og UTA2.

6. Post til afdelingen
*støt til bogen om aktivist som blev overfaldet – til efterretning – sendes videre til bestyrelsen
*støt til kampagnen mod avisreklamerne om Danmark og indvandrer – til efterretning – kampagnen er overstået og fik meget positiv opmærksomhed
*indsamling til genopbygning af Kobane til efterretning – sendes videre til bestyrelsen (det er ikke direkte støtte til Kobane, men til en organisation, som vil samle penge til genopbygningsarbejde)

*evaluering af valgkampagne – tages elektronisk under mødet
*delegerede til årsmøde – til næste dagsorden

7. Evt.

Thorkild stillede følgende forslag, som blev debatteret:

* der ønskes dialektiske mødeaktivitet, ikke kun dagsordener med en-vejs orientering; møderne skulle være et åbent forum hvor medlemmer kan orientere de øvrige medlemmer og bestyrelse; der kan også inviteres/fås oplæg fra aktivister eller fagfolk som IKKE er medlemmer af EL
* Thorkild vil genarbejde en baggrundsmappe med inspirations- og oplysningsdokumenter til UTA2 arbejde
* forslag om en kommunikationsgruppe til redigering af læserbreve m.m.
* kan vi sætte noget i avisen efter hvert møde – en slags medlemsmødesudtalese?