Bestyrelsesmøde, 7.1. 2016

Til stede; Torben, Peter & Alf. Clark fra kl.18.45

Afbud fra Kim

1. Velkomst og valg af referent​
Alf er referent

2. Kort nyt fra
* kasseren/afdelingens økonomi – Torben
Gennemgang v. Torben – stabil økonomi. Vi opererer med puljer, så vi hensætter midler, så vi fx har til kommende kommunalvalgkampagner. Vi kunne overveje at støtte græsrodsbevægelser/lokale grupper (evt. pkt. til medlemsmøde)

*medlemsstatus og medlemskampagne – Clark
47 medl. pr 1/1 2016

*konference i Jyderup d. 17. januar – Peter
Landdistriktsseminar (trafik, lokaldemokrati, energi, grøn omstilling)
Opfordring til at deltage i seminaret/konference
Alle medlemmer skal mindes om det vigtige i at deltage

*byrådet – Kim
Punktet udgår

* baggrundsgrupper
Intet at bemærke

* post til afdelingen
?

3. Drøftelse af arbejdsplanen (den nyeste udgave er vedhæftet)
OK

4. Fordeling af opgaverne så vi er klar til generalforsamlingen i marts
Udskydes til februarmødet

5. Evt.