Medlemsmøde, 16.9. 2021

Tilstede: Clark, Kim, Amalie, Peter og Slynge.

Nyt fra Bestyrelsen og medlemmer

 • Valgkampen er i gang, og vi er ved at få overblik over de forskellige valgmøder, vi er inviteret til. Vi byder hver især ind med, hvilke vi kan deltage i.
 • Slynge har indkøbt merchandise til brug ved valgmøder og i forbindelse med uddeling af foldere, plakatopsætning mm.
 • Peter har været til møde i trafikpolitisk udvalg.
 • Vi har indgået valgforbund med SF til KV21 men er efterfølgende blevet kontaktet af Veganerpartiet om det samme. Vi er umiddelbart venligt stemt.
 • Vores kandidater til KV21 er Amalie, Jeppe, Kim og Slynge i nævnte rækkefølge.
 • Amalie og Clark har været til dialogmøde med Danmarks Lærerforening.

Valgkamp

 • Kim har lavet et flot forslag til plan om uddeling af valgfoldere, husstandsomdeling og plakatopsætning. Amalie laver et online dokument, hvor man kan skrive sig på. Når kandidater og bestyrelsesmedlemmer har skrevet sig på, så vi dækker datoerne, åbner vi op for medlemmer.
 • Jeppe, Amalie og Slynge står for billeder til biografreklame.
 • Ny frist for bestilling af temaplakater. Vi bestiller to af hver og tænker, at de skal bruges til vælgermøder/paneldebatter.
 • Vi taler om, at vi skal have lavet flyers. Forslag til emner: Indvandrer- og integrationspolitik, klima. Der er også læserbreve og debatindlæg. Vi opfordrer alle til at tænke videre over emner, hvor vi er proaktive, altså vores mærkesager. Fremme bæredygtighed og økologi i kommunen. Trafikpolitik. Bygningsmassen, hvad med bæredygtigt byggeri? Hvad er vores kulturpolitik? En flyer om uddannelse/unge. De tåbelige nyttejobs.
 • Vores valgfolder er på vej. Kender vi nogen, der kan oversætte den til andre sprog?
 • Tilforordnede på valgdagen er Alf, Kim, Peter og Slynge.

Evt.

 • Amalie fortæller om konceptet Fiktiv CO2-pris. Kommunen tæller sit forbrug op og bliver på dén måde bekendt med sin udledning samt muligheder for at begrænse udledning.
 • Der er ”valgkampshovedkvarter” hos Slynge og Jeppe i Vig. Her er merchandise, plakater, foldere mm. Der kan sagtens ligge nogle stakke af foldere andre steder, f.eks. hos Kim.
 • Tak for i aften.

Venlig hilsen

Else Andersen,

kontaktperson, Enhedslisten Odsherred