Medlemsmøde, 6.9. 2016

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, tirsdag d. 6. September

Til mødet: Kim, Alf, Peter, Torben, Clark, Søren og Thorkild

1. Velkomst og valg af mødeleder og referent
hhv Peter og Clark

2. Nyt fra medlemmerne og post til afdelingen
Mail fra Peter videresendt fra mødet i fredags i Nykøbing Falster – pressemeddelelse som vi tilslutter os. Vi sender den også til Venstrebladet og Radio Odsherred og evt. til DR regional, hvis Søren K. ikke har.

3. Nyt fra udvalgene, baggrundsgrupperne og bestyrelsen
Vi har holdt baggrunds-skypemøder både før byrådsmødet og de to udvalgsmøder. Der er ikke sket nogen store overraskelser – vi blev ikke inviteret til budgetforligsmøderne, vores forslag om at sørge om at blive fritaget for straf for at lave skatteforhøjelse eller indføre dækningsbidrag blev nedstemt. Kim orienterede om møde i Social- og forebyggelsesudvalget.

4. Nyt om afdelings strategi ang. Kommunevalg 2017
En intern snak om de medlemmer, vi synes ville være interesseret eller har baggrund til at være på listen – evt. 5-6 plus suppleanter.
Hvordan skal møderne og aktiviteterne indrettes, så de er mere attraktive/spændende at deltage i?
Forslag at bestyrelsesmøderne er besluttende omkring lokalepolitik og organisering og medlemsmøderne er emnemøder.
Kim og Clark har mandat til at lave den videre strategi. Laver en liste og kontakter, og organiserer et seminar for de kommende kandidater.
Vi fortsætter også med at have noget på byrådsdagsorden hver gang.
Senest til vores juni 2017 møde skal vi have den færdige liste.

5. Enhedslistens rolle og ønsker til Odsherreds budgetforhandlinger (Kommunebudget 2017)
Kim fortalte om processen (eller “ikke processen”).
Vi gennemgik noget af budgetdokumentet på 9 sider. Kim forslog at bestyrelsen gennemgår det mere nøje og sammenligner med både de besparelsesforslag fra foråret (omprioriteringskatalog) og høringssvarene.
Derfra kan vi stille ændringsforslag.
Mange af budgettets forslag er “papirbesparelser”.
Vi kender ikke deres argumentation – udover de punkter som allerede har været i kataloget.
Hvis vi har ændringsforslag hvor vi bruger kataloget, kan vi finde besparelser, som allerede er godtaget af med udvalg i de forskellige instanser.
Clark sender dokumentet til Thorkild, som vil opspore de sproglige finurligheder som er med til at undertrykke progressive eller gennemtvinge New Public Management

6. Kampagnen med Velfærdsalliancen op til og inklusiv d. 15. september
CP vil kontakte Jesper fra Kalundborg for at høre om han vil holde tale. Eller Jonathan Simmel.

7. Praktisk omkring sommerfesten (d. 17. september)
Alle medlemmer og deres familie, venner, andre interesserede er velkomne.
Vi mødes kl. 14 på Fri og Fro (Under Himmel, Egebjerg) og får rundvisning på ca. 90 min. (Torben har booket og betaler.) Derefter kører vi ud til Torben.
Clark skriver efter d. 10. med ca. antal til indkøb af drikkevarer og forberedelse af tilbehør. Peter, Søren og Kim står for brød. Alf og Clark står for salat. Torben står for dessert og grill og drikkevarer (afdelingen betaler udgifterne).

8. Evt.
Thorkild fortalte om sit arbejde i uddannelsespolitiskudvalg.

Næste bestyrelsesmøde er d. 5. oktober kl. 18.00. Næste medlemsmøde er d. 5. oktober kl. 19.30. Begge i Organisationernes Hus, Nykøbing.