Bestyrelsesmøde 3.10. 2013

1) Konstituering
Clark: Kontaktperson (og udpeges til bestyrelsen – høres på førstkommende medlemsmøde)

Kim: Kasserer & Webredaktør (Peter Heinen opdaterer Facebook)

2) Mødeplan indtil januar 2014
Medlemsmøde en gang om måneden; bestyrelsesmøde ditto.
Torsdage (dog ikke i sidste uge i måneder, hvor der er byrådsmøde om tirsdagen).

Næste møde dog tirsdag den 8/10 (er aftalt tidligere); herefter bestyrelsesmøde torsdag den 24/10, medlemsmøde den 7/11, bestyrelses- & valgforberedelsesmøde 14/11, medlemsmøde torsdag den 5/12, bestyrelsesmøde torsdag den 9/1 2014, medlemsmøde torsdag den 16/1 2014

3) Arbejdsplan for det kommende halvår.
Clark foreslår temamøder; oktober kommunalpolitik,
I øvrigt er vi bundet af nogle vedtægtsmæssige forhold i relation til Enhedslisten landspolitisk. Januarmødet er fx dedikeret principprogramdiskussion.
I øvrigt: Højskoleaften m. Per Bregengaard fx i samarbejde med afdelingerne i Kalundborg & Holbæk.
Novembermødet har fokus på kommunalvalg – praktisk og konkret.

Decembermødet; hvad nu med byrådet, samt forberedelse af principprogramdiskussion

4) Forberedelse af medlemsmøde den 8. oktober

Peter B. er mødeleder. Diskussion af udvalgsposter. Workshops med fokus på Enhedslisten Odsherreds rolle i kommunens politik og de økonomiske forhold lokalt.

5) Indsamling af stillere
Peter H. & Peter B. samler i Rørvig og omegn. Clark i Asnæs, Torben i Egebjerg.
6) Pressemeddelelse
Se bilag: Pressemeddelelse
7) Vælgermøder og andre vigtige datoer
Valgtilforordnet: Pernille.
25/10 Deadline for fælles valgavis; vi har ikke præcise oplysninger endnu. Valgfolder materiale kan bruges i redigeret form. Thorkild og Clark udarbejder forslag.
26/10 Valgplakater kan sættes op; vi mødes kl. 10.00 hos Torben
28/10 Valgmøde TV2 Øst i Vordingborg: Evt. Kim & Peter B.
31/10 Markedsdag på Produktionsskole i Svinninge: Torben & Kim
2/11 + 9/11 + 16/11 Bod på Storetorv; kan evt. bruges som udgangspunkt for andre valgaktiviteter; her er der mange (ikke kandidater), der kan deltage
5/11 Rørvig Friskole (ikke klarlagt endnu)
5/11 Odsherred Teater; debat efter teaterstykke; Kim & Alf
6/11 Pakhuset; Clark
11/11 Egebjerg; Clark & Torben
12/11 Danmarks Naturfredningsforening, Vallekilde; Clark
14/11 Vig Handelsforening & Venstre; afbud
16/11 Partilederrunde; Clark

18/11 Odsherreds Gymnasium; Clark spørger Thorkild; evt. Kim

8) Fælles valgavis

Se under 25/10

9) Møde med SF om valgforbund m.m.

Den 18/10; Clark og Kim.