Bestyrelsesmøde 10.1. 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, tirsdag d. 10. januar kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Nykøbing, Sj.
Til møde: Kim, Clark, Peter, Alf, Torben

1. Velkomst og valg af referent​
Clark skriver referat

2. Kort nyt fra
* byrådet og udvalgene – Kim
Der sker stigninger i borgermesterløn samt i mange byrådsvederlag. Kim vil lave et forslag om begrænsninger af vederlagsstigninger. Kim får mandat fra bestyrelsen til at sende forslaget til byrådet.
Kim har også mandat til at bakke op omkring Arnes (SF) forslag om fortidspensionering og ressourceforløb
B og U udvalg har et punkt omkring udlicitering af anbringelse (EU udbud) som Jakob Sølvhøj har kommenteret – skal vi lave et debatpunkt til byråd (vi har ikke standsningsret, da vi ikke er B og U)? Ja, Kim skriver til hele byrådet at det er så principielt en beslutning, at vi bør drøfte det i byrådet, ikke beslutte det i udvalget.
Kim orienterede om, at på næste repræsentantskabsmøde i Movia (på vegne af Odsherred kommune) stiller forslag om et rejsekortsalgssted i alle takstzoner.

d. 16. – film café i Vig med Ken Loach’s nye film; vi skriver sammen om det; samme aften er det landsbymakeover møde i Aksen som Kim skal til
d. 21. – mangfoldigheds konference

* evaluering af aktionen i december – drøftes til medlemsmøde i aften

* medlems status – Clark– drøftes til medlemsmøde i aften

* post til afdelingen – Clark– drøftes til medlemsmøde i aften

3. Strategi omkring kandidatlisten og generalforsamling, herunder opdeling af punkterne til generalforsamling
Peter har et forslag til kriterier for valg af kandidater til byrådsmøde. Det kommer som bilag til medlemsmøde referat.
Vi sender ikke “rystebrev”; vi kun f.eks. lave fællesspisning før eller efter generalforsamlingen i marts.

4. Plan for aktivisme i de næste måneder, herunder gadearbejde, begivenheder, de sociale medier, debatindlæg og læserbreve
mandag d. 20. februar: FN’s internationale dag for social retfærdighed.
onsdag d. 10. maj: Velfærdsalliancen.dk opfordrer til demonstrationer i alle kommuner mod velfærdsnedskæringer.
5. Ønsker til 1. maj– drøftes til medlemsmøde i aften
6. Evt.