Bestyrelsesmøde 5.3. 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, torsdag d. 5. marts kl. 18.30

Til mødet: Kim, Alf, Torben, Clark, Troels​​

Afbud fra Peter

1. Valg af referent. (CP)

2. Nyt fra byrådet og baggrundsgrupperne
Kim fortalte om proceduren vedr. gensidig forsørgelsespligt. Mange kommuner skal betale mange penge tilbage. Odsherred fortolker ankestyrelsens afgørelse anderledes og Kim har stillet et kritisk spørgsmål til Borgmesteren.
Kim har også spurgt omkring forholdsregler vedr. den nedbrændte Højby Hal og asbest. Kommunen mener det er i orden, men vi afventer det officielle svar.
Børnehavelukning i Annebergparken – der er op til diskussion om alle tre skovinstitutioner i Nykøbing kan bevares og de børn som er tilknyttet skovbørnehaven kan møde op på Skt. Georg.
Diskussion om demens træning, som har været i avisen. En medarbejde som er gået på efterløn er ikke erstattet endnu, så træning er stoppet – direktionen siger midlertidigt. Administrationen kan kritiseres for at ikke informere politikerne og inddrage udvalgene i beslutning.
Torben fortalte om det sidste byrådsmøde med fokus på praktikpladserne vht. erhvervsplan. Han blev overbevidst, at det er noget som de andre partier tager alvorligt.
Kim skal komme med et oplæg d. 27. marts til byrådets budgetseminar om hvordan Ods.Visionspapir skal udmøntes i virkeligheden. Vi skal diskutere det når vi har vores næste byrådsbaggrundsgruppe skypemøde – CP skriver lidt fra Slovenien før d. 20.

3. Nyt fra kurser, konferencer og regionsrepræsentantskabsmøde
Kim har været til den årlige Kommunale Konference i Svendborg 27. feb. – 1. marts. Kim kørte med EL byrådsmedlemmerne fra Kalundborg og Holbæk. (Der bliver også en træf for byråds- og baggrundsgruppemedlemmerne til sommer.) En del tid brugte på erfaringer med budgetforlig og forhandlinger. EL Ods. var en af de få afdelinger, som var lukket ud på forhånd i kommunebudget forhandlinger.
Hvordan kan man få partiets politik synligt – også når vi ikke er med i forliget?
Paneldebat og workshops – Kim var med til en rigtig god workshop omkring socialøkonomiske virksomheder.

4) Nyt omkring 1. maj.​
Rammerne: 1. maj er en fredag i år, som også er en helligdag, da det er Stor Bededag. (CP kan for eksempel ikke deltage, da han skal til konfirmation.) Vi holder Kultursol på cirkuspladsen i Nykøbing Havn, som vi plejer, kl. 14-17, med deltagelsen af Social Demokrati, Enhedslisten, SF og LO.
Forventninger: Der skal være talere fra de 3 partier og LO, en kulturtaler, en konferencier (ikke politisk allierede), kulturindslag (typisk musik, men kan også være happenings, parkour, gymnastik, revy, m.m.), mad og drikkelse, og kunstudstillinger. Der ønskes også aktiviteter til børn.
Se det vedhæftede dokument med opgavefordeling. Næste møde er søndag d. 12. april i Nykøbing kl. 15.30.