Medlemsmøde 4.4. 2018

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, d. 4. april kl.19.30, Nygade 19, Vig

Til mødet: Kim, Clark, Merethe, Slynge, Morten, Agnes, Thorkild
Afbud fra Peter B., Søren, Torben A., Torben R., Alf

1. Velkomst og introduktion af nye medlemmer. Valg af mødeleder og referent.
Hhv. Slynge og Clark

2. Post til afdelingen, nyt fra medlemmer og evt. nyt fra bestyrelsesmøde
Agnes har været med til at starte en ny SUF afdeling op i Holbæk. Arbejder på at få flere end 3 medlemmer – vision med at have to formænd – en fra hver kommune.
Thorkild er ved at forberede et skolepolitisk møde på Christiansborg d. 14. april – som han og Clark deltager i.
Merethe er stadig landsformand for flex- og skolejobber – skal lave så meget hun kan i EL bestyrelse.
Clark og Kim fortæller om transportmøde og konsulentforslag som vi ikke kan bakke op omkring. Det er de mest udsatte grupper som bliver brugt til besparelsen – det skal i gennem handicaprådet efter vores mening. Før nogle beslutninger skal Clark diskutere med baglandet. Vi kræver i udvalgene at det skal op i både handicaprådet og ældrerådet.
Hvem gavner disse forslag? Hvad tilbyder Deloite de handicappede? Vi stemte i mod denne undersøgelse før fordi det handlede om besparelsen og ikke om den bedste transport i Ods. Se vores valgprogram! Vi vil ikke lave besparelse på de udsatte grupper – vi vil have det bedste trafiksystem for de fleste borgere som vi kan.

3. Beslutningspunkt: indstilling af medlem som kandidat til folketingsvalg, fra Odsherred/Kalundborg kreds
Det er regionsrepræsentantskab som indstiller de kandidater, som ikke er fra urafstemning. Vi anbefaler Sara Lynge og hun skal videre til Kalundborg.
Vedtaget.

4. Orienterings- og beslutningspunkt: OK18 og Odsherred, oplæg fra bestyrelsen
Idé – vi vil ikke nøjes med peanuts!
Annoncer i NVN eller ugeavisen – maks 4000 kr.
Læserbreve
Prøv at netværke mere med Holbæk og Kalundborg
Vigtigt at vi bakker op men ikke sætter os på kampen
Vi skal tage kontakt til fagbevægelsen.
Vi skal markere os og se om andre politikere vil være med.
Anbefale “En løsning for all” kampagne – kunne bruges med annoncen (vi fik ikke lov til det dagen efter)
Kim vil skrive et læserbrev.

5. Debatpunkt: skolestruktur i Odsherred v. oplæg fra Clark
Pågår

6. Debatpunkt: grønt del-program – skal vedtages til årsmødet – alle har læst det før mødet (se bilag 1)
Debat og feedback fra medlemmerne. Delprogram er et offentligt politisk dokument samtidigt som en intern inspiration til lave handlingsprogrammer.

7. Evt.
Ny hjemmesiden kommer snart. Kim og Morten vil sortere lidt i det gamle indhold.