Bestyrelsesmøde, 9.2. 2016

Til stede: Clark, Torben, Peter, Alf & Kim (fra 18.25)

1. Velkomst og valg af referent​

2. Kort nyt fra
* kasseren/afdelingens økonomi – Torben
Torben udarbejder forslag til budget for det kommende år – i samarbejde med Clark
Fokus på hvad vi skal afsætte til valgkampagne – og hvad det afsatte beløb skal bruges til, hvis der ikke er valg i perioden. 10.000 til lokal støtte & 10.000 (hensat fra sidste års budget) til valgkamp.
Torben sender regnskab til bestyrelsen inden forslag til budget.

*medlemsstatus og medlemskampagne – Clark
To nye medlemmer

* regionsrepræsentantskabsmøde d. 31. januar – Peter
To fokuspunkter a) omprioriteringsbidrag; kampagne “Ja til Velfærd Nej til milliardnedskæringer” er sat i gang (KL bør sige nej til lave en aftale) – støttet af forskellige fagforeninger.
b) Forslag til Enhedslistens produktions- og erhvervspolitiske program (v. Per Bregengaard); blandet modtagelse på regionsrepræsentantskabsmøde. Savner socialistisk vidde & prægnans
Materialet sendes rundt

*byrådet og udvalgene – Kim
Miljø- og Klimaudvalg; indstiller at der bruges TopGun – SF & EL stemte imod.
Afstemning i Byrådet; oplagt at opfordre til læserbreve mv. imod en evt. beslutning.

Byrådet; Rengøring/ældreplejen – vedtaget at der nu bliver gjort rent hver 3. uge (ikke hver 2. uge) – samt efter behov (sidstnævnte skal vi huske at minde om!)

Majestætsbesøg i september; Disk. af Enhedslistens rolle ved. Besøg

Skypemøde den 21/2 kl. 20.30 /afbud fra Alf & Torben.

* post til afdelingen
Borgermøde 10/2 i Fællessalen i Annebergparken vedr. flygtninge i Nykøbing & omegn.

Møde i Hvalsø/ Folketræf om grøn omstilling april 2016

3. Drøftelse af kampagnen imod omprioriteringsbidrag – se det vedhæftede
Drøftes på skypemøde.

4. Fordeling af opgaverne så vi er klar til generalforsamlingen i marts
Indkaldelse skal ud nu;
Opgaver; Regnskab/budget; Bestyrelsesberetning; Byrådsberetning; Valg til bestyrelsen (Hvis ny kandidat haves vil Alf gerne trække sig)
Torben træffer aftale med revisor.

5. Evt.