Medlemsmøde, 5.8. 2020

Medlemsmøde 5.8. 2020

Referat af sommermøde i Enhedslisten Odsherred, 5. august, 2020

Mødet blev holdt i haven hos Clark, Næsholmvej 4a, Asnæs

Til mødet: fra bestyrelsen – Clark, Peter, Else, Slynge (afbud fra Merete)
Kim, Morten, Vagn, Annette, Thorkild, Søren og lidt Jeppe
(afbud fra Alf, Finn, Bodil, Hans Jørgen, Kai, Roushin)

1) Hyggetid og tur på gården
2) Grillemad på bål
3) Introduktion til mødeprogrammet og lidt fra hver mødedeltager om, hvordan de har haft det i de sidste måneder (vores sidste fysiske møde var primo marts) og/eller hvordan de er kommet ind i afdelingen
4) Delegerede valg til Enhedslistens årsmøde d. 3.-4. oktober (Hafnia Hallen i Valby) – der må kun være to delegerede og en suppleant, og suppleant må kun deltage når en eller begge delegerede ikke er i hallen – på grund af Covid-19. Kim og Thorkild ønskede at deltage som delegerede og Peter var tilfreds med at være suppleant. Ingen andre ønskede at deltage. Vi drøftede meget om at være aktiv i afdeling, at fremføre forskellige dagsordener, at sikre at alle følte sig hørt og værdigsat – og mest vigtigt, at vores afdeling gjorde noget med ulighed og undertrykkelse i vores samfund og i Verden. Vi aftalte at sørger for mere feedback fra medlemmer om hvilke emner, vi gerne vil bruge tid og energi på, og Thorkild forslog en runde til hvert medlemsmøde hvor deltagerne fortæller a) hvad arbejder jeg med; b) hvad kunne jeg tænke mig (i øvrigt) at arbejde med; c) hvad kunne jeg tænke mig at der bliver arbejdet med (evt. af andre end mig selv). Der skal være plads til idé-fabrik og mere spræl i vores møder!
5) Prioritering til budgetforhandlinger og budgetønsker:
a. Odsherred får en del ekstra penge i tilskud fra udligningspakken – vi mener, de skal bruges til genopretning af det sociale område
b. Skole- og undervisningsområde (herunder var der debat om ordet trivsel og ordet faglighed – der skal være relevans og mening i undervisning, så børnene er mere engageret i deres eget liv og tilværelse. Der er skræmmende, at mange børn har haft det bedre under Covid-19 og det parallel/virtuelle skoleverden, end de havde før – så har det stået slemt til!)
6) Post til afdeling – vi er med på at bede administration og byrådet om at kontakte udlændinge- og integrationsministeriet ved henblik på at tage imod flygtninge fra Moria lejren på Lesbos.
Der har været mange hilsner fra medlemmer som har det svært under Covid-19 men er glade for vores kamp for en bedre Danmark.

Vores næste møde er mandag d. 31. august – tid og sted kommer snart.

Referent: Clark Pratt, Kontaktperson