Medlemsmøde 5.2. 2015

 

Til mødet: Kim, Peter, Alf, Torben, Clark

1. Valg af referent. (CP)

2. Nyt fra byrådet og baggrundsgrupperne
Social og forebyggelsesudvalg: der har været 30 ankesager omkring revisitering pga nedskæring i det specialiserede område, hvor mindst 20 har fået medhold. Det viser sig at Kommunen har været uopmærksom på serviceloven og paragraf 85 støtte. Kim har udtalt sig til Nordvestnyt.
Miljø og klimaudvalg: diskussion omkring parkeringsbekendtgørelse med et ønske om at lempe reglerne så bilerne ikke holder så meget ud på vejen mod Rørvig at det går ud over færdselssikkerhed. Vi prioriterer de bløde trafikanter, og går ikke umiddelbart ind for parkering på fortovet!
Byrådet: diskussion og vedtagelse af en ændring (opblødning) i kommissorium af 360 graders analyse, så der er hensigt men ikke krav til besparelse af et bestemt beløb.

3. Nyt fra kurser, konferencer og regionsrepræsentantskabsmøde
Torben har været på kasserer kursus og er blevet klogere.
Clark og Thorkild har været til lærernetværks landsmøde og drøftet OK15 og lærernes behov for strategi omkring alliancer med andre faggrupper og en eventuel konflikt i marts.
Alf og Thorkild har været til uddannelsespolitisk udvalgsmøde og drøftet den gymnasiale reform.
Peter har deltaget i udvalgstræf og landdistriktsudvalgs møde, men fokus på bedre indberetning fra udvalgene til hovedbestyrelsen og valgkampagne brændepunkter for landsdistrikterne (f.eks. en mere jævn standard for offentligt transport og infrastruktur over hele landet; 100% refusion af overførselsindkomst fra Staten til kommunerne)
Peter har deltaget i regionsrepræsentantskabsmøde i Ringsted – punkt om valgforberedelse og fælles debatmøder; diskussion af organisationssekretær stilling som BLIVER til og vi er med, men ved ikke endnu, hvad det kommer til at koste. (Holbæk vil ikke være med.)
Kim skal til den årlige Kommunale Konference i Svendborg 27. feb. – 1. marts.

4) Ansøgning fra Redox vedr. støtte til årbog.
Bestyrelsen bevilger 500 kr. til Redox og CP anbefaler Enhedslistens hovedbestyrelse at EL som partier giver centralstøtte/en større donation i fremtiden, i stedet for hver afdeling skal tage stilling til det.
Redox er blevet omorganiseret og mere anerkendt – også som kilde i avisartiklerne om anti-muslim demonstrationer. Redox er også nu medlem af pressenævnet.

5) Generalforsamling forberedelse
Indkaldelse sendes ud før onsdag d. 11. februar til mødet d. 5. marts. Vi inviterer også Troels Juhl, vores folketingskandidat.

6) Evt.
Pågår – tages til medlemsmødet.