Afdelingens historie – De første 10 år

Jubilæum: EL – 10 år i Odsherred

21. marts 2002 holdt vi afdelingens første medlemsmøde i Nygade  i Vig. Dengang  var vi 10 medlemmer fordelt på 3 kommuner. Siden er kommunerne samlet til én – og afdelingens medlemstal er næsten 4 gange højere end ved starten.

 

Oprettelse

I januar 2002 godkendte Enhedslistens Hovedbestyrelse oprettelsen af en ny afdeling i Nordvestsjælland. Den nye afdeling skulle dække Odsherred – d.v.s. de tre kommuner Dragsholm, Trundholm og Nykøbing-Rørvig i den nordligste udkant af det, der dengang hed Vestsjællands Amt.

Indtil da havde Enhedslistens medlemmer i dette område hørt til Nordvestsjællands-afdelingen, som havde sin tyngde i Holbæk-området. Med det resultat, at det kun en sjælden gang skete, at et enkelt medlem eller to fra Odsherred deltog i medlemsmøderne i Holbæk.

Frustrationerne over denne situation gjorde, at der allerede i starten af 2001 blev gjort forsøg med at afholde områdemøder, hvor kontaktpersonen for Nordvestsjælland mødtes med Odsherreds-medlemmerne i deres lokalområde. Og pludselig kunne der mønstres omkring 50 % fremmødte af medlemmerne i området.

Det vigtigste tema på områdemøderne i 2001 blev selvfølgelig kommunalvalget i november samme år og en eventuel opstilling til dette. Selvom om opstillingen til kommunalvalget i 2001 ikke blev til noget var basis alligevel lagt til en selvstændig afdeling.

Hovedbestyrelsen godkendte som allerede nævnt i januar 2002, at de 10 EL-medlemmer bosat i de daværende tre Odsherred-kommuner blev udskilt som en selvstændig afdeling. Og den nye afdeling holdt sit første medlemsmøde i Vig d. 21. marts 2002.

Medlemsudvikling

Her 10 år efter har afdelingen næsten 4 gange så mange medlemmer som ved oprettelsen. Det dækker dog over udsving op og ned i de forløbne år.

Til dels præget af, at de yngre medlemmer på et tidspunkt drager mod de større byer for at få en uddannelse. Og det samme sætter også sit præg på gennemsnitsalderen i afdelingen som gennem hele perioden har været 40+.

I januar 2004 var vi således kun 8 medlemmer, mens vi efter folketingsvalget 2005 pludselig steg til 23 medlemmer.

I det hele tale har udviklingen på landsplan vist sig også at betyde en del for medlemsudviklingen lokalt. I 2007, hvor EL på landsplan var tæt på at ryge ud af Folketinget gik medlemstallet også lokalt en smule tilbage (dog ikke så kraftigt, som man kunne frygte). Og folketingsvalget september 2011 førte også lokalt til et stort spring fremad i medlemstal – så vi nu er 37.

Aktiviteter

I 2004 (hvor vi kun var 8 medlemmer) genstartede vi sammen med SF og partiløse venstreorienterede en gammel tradition for 1. Maj fester til venstre for SD i Odsherred. Siden har aktivister fra Enhedslisten udgjort en væsentlig del af gruppen, der arrangerer 1. Maj fester i Odsherred. Vi har selvfølgelig også arbejdet at have rigtig gode EL-talere til 1. maj festerne. Af Enhedslistens 1. Maj-talere indtil nu kan nævnes de tidligere folketingsmedlemmer Line Barfod og Søren Søndergaard (nu medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU) og Bruno Jerup (også tidligere regionsrådsmedlem) og nuværende folketingsmedlem Christian Juhl.

Gennem årene har afdelingen også – med meget svingende tilslutning – forsøgt sig med at arrangere offentlige møder om så forskellige emner som privatisering/kommercialisering af verdens vandressourcer, psykiatri i Vestsjælland, klimaændringer, primusmotor i møde om ny regering i maj 2011 og om finanslov i november 2011, Occupy og andre protestbevægelser mod finanskrisen.

Folketingsvalg og kommunalvalg

Selvom vi ind imellem har været få, har vi været aktive i bybilledet ved folketingsvalgene i 2005, 2007 og 2011 (dog mest i den nordlige del af Odsherred, hvor vi også har haft flest medlemmer). Enhedslistens valgresultater i Odsherred er ved de tre folketingsvalg blevet (sammenlignet med landsresultatet): 2005 – 3,3 % (3,4), 2007 – 1,8 % (2,2), 2011 – 7,0 % (6,7).

I 2001 – da der stadig var 3 kommuner måtte vi opgive at stille op til kommunalvalg. Men da det blev besluttet at samle Odsherred til én kommune stillede vi op ved valget til Sammenlægningsudvalg (det senere byråd) i november 2005. Vores opstilling var selvfølgelig også stærkt tilskyndet af det gode resultat, vi fik ved folketingsvalget i februar 2005.

Enhedslisten stillede med 6 kandidater til kommunalvalget i november 2005. Udover spidskandidaten Rita Madsen var det Kim Mariegaard, Lise Hansen, Frederik B. Schmidt, Malene Hinrichsen og Birger Hansen.

EL opnåëde dog kun 424 stemmer (2,3 %) – og da der skal 4 % til et byrådsmandat, blev det altså ikke til noget i 2005. I 2005 indgik vi i valgforbund med S og SF.

Det blev heller ikke til nogen plads i byrådet ved det næste byrådsvalg 4 år efter. I 2009 opstillede EL 5 kandidater. Denne gang havde vi Clark Pratt som spidskandidat – og udover ham stillede Kim Mariegaard, Pernille Hesager, Peter Heinen og Torben Rahm op.

Selvom kommunalvalget 2009 nok er det valg, vi indtil nu har ofret mest økonomi og kræfter på – og vi i det store hele følte at have præsteret en god valgkamp – blev det kun til 323 stemmer (1,8 %). Altså et resultat på linie med Folketingsvalget 2007, som generelt havde givet tilbagegang for EL. I 2009 havde vi valgt at lave et valgforbund kun med SF. Så selvom vi ikke selv kom i byrådet i 2009 var vores 323 stemmer med til at sikre SF’s tredje plads i byrådet.

Med den store medlemsfremgang ved folketingsvalget i september 2011 – og med de mange nye medlemmer, som er kommet til efter det – er det næsten en selvfølge, at vi prøver igen ved næste byrådsvalg, som skal finde sted i november 2013.