Medlemsmøde, 2.12. 2015

Medlemsmøde, 2.12. 2015

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 2. december kl.19.30 i Organisationernes Hus, Havnegade 5, Nykøbing Sj.

Til mødet: Kim, Peter, Clark, Torben, Merethe, Thorkild
Afbud fra: Pia, Alf, Søren, Anette, Kamille

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Peter​ Referent: Clark

2. Nyt fra medlemmerne
Clark berettede om medlemsstatus. Peter samlede oplysninger vedr. julefrokosten. Merethe fortalte om Kommunernes Landsforenings konference “Job Camp” om offentlig forsørgelse og jobcentrene– meget dårligt indtryk fra beskæftigelsesministeren; positiv deltagelse af Lisbeth Zornig. Kim fortalte om et eksperiment i Århus inspireret af England som giver penge til de arbejdsløs til at finde et arbejde.
Thorkild fortalte om den sidste konference i Sofia (skole tænketank)

3. Vores erfaringer med gadeuddeling af Nej-flyers, herunder drøftelse af argumenterne
Kim var både i Asnæs og 2 gange i Nykøbing. Uddelingen d. 28. blev til husstandsomdeling pga vejret. Torben oplevede nogle gode samtaler, men tit var det med Dansk Folkeparti medlemmer. Peter har hørt om positive erfaringer fra regionsrepræsentater.

4. Hvordan mobiliserer vi vores medlemmer? Hvordan sikrer vi os en kandidatliste om 14 måneder? – diskussion
Kim har gjort sig nogen tænker omkring kandidatlisten. Forskellige scenarier.
Vi skal bruge det næste år på at aktivere flere af vores medlemmer og jævnligt snakke om dette punkt, samt opbygge lidt mere fællesskab – både politisk og socialt.
Hvilke beslutninger skal tages til bestyrelsesmøde og hvilke til medlemsmøde? Gør medlemsmøde mere politisk, tematisk og spændende. Gør vores afdeling mere aktivistisk og mindre teoretisk, evt. flere fester (også udadvendte). Brug midler på flere fælles aktiviteter.
Kim sagde om forslagene: “Jeg er udmærket klar over, at meget af dette er i modstrid med mit eget behov for at få aktiv støtte fra mit bagland. At føle mig som en del af afdelingen er vigtig, så jeg ikke havner i en byråds-bobbel”
Peter snakkede om at være mere offentligt og mere politisk – at få nogen af vores ideer og argumenter i avisen.
Clark snakkede om mobilisering af medlemmer “manuelt” om det så er temamøder, aktiviteter eller “byrådssnak” – forslag til at uddele et antal medlemmer til bestyrelsesmedlemmer som skal ringe hver måned (eller besøg??) Vi har også behov for outreach i det lokale samfund op til valget – f.eks. møder med BUPL, andre fagforeninger, fritidsgrupper, for at få deres interesser og meninger med og introducere dem til vores.
Merethe – har vi overvejet at holde møderne et andet sted, f.eks. Asnæs?
Thorkild – mulige emner – flygtninge, miljø,
Clark laver et udkast til et brev fra bestyrelsen til medlemmer om vores prioritering og “aktiveringskampagne” – skal bearbejdes af bestyrelsen

5. Lokaldemokrati i socialistisk perspektiv – oplæg fra bestyrelsen
Peter: retten til at blive hørt og retten til at få oplysninger – vejen til at få indflydelse, fra stemmeret til den demokratiske samtale. Der skal være samspil mellem kommunen og lokalråd, bylaug, eller hvad de ellers hedder. Kan de forskellige bylaug inspirere hinanden? Eksempel med Rørvig – mange ting bliver styret af sommerhus folk – det burde ikke være sådan. Oplæg at vores medlemmer bliver mere aktive med lokaledemokratiske institutioner.
Merethe – problematikken med de områder, hvor der er virkelig få fuldtids beboere.
Torben – positive oplevelser i Hølkerup med landsbymakeover. Kunne også indebære energiplanen.
Peter – væsentligt at få bestemmelsesret over sit eget område.
Kim – fortæller om lokaldemokratiudvalg – bosætningskampagen som kræver engagement og pilotprojekter – det skal generere fælleslag – 200.000 hvert år til små projekter rundt omkring plus ½ million til hver af 4 landsby-styrede projekter
Der skal passes på at det ikke bliver et råd dominerede af dem, som ikke kom i byrådet.
Mulighed for at der kommer en slags lokale folkemøde, at vi påvirker kommissorium for Lokal Demokrati Udvalg, og får diskuteret, hvad er lokaldemokrat!
Græsrods, bottom-up eller Kommune, top-down. Problematik med penge og konkurrencer.
Vi bør gøre os tænker om hvordan, vi synes det skulle fungere og kom med nogle retningslinje.

6. Kort nyt fra bestyrelsesmødet
Post til afdelingen – vi får Arbejderen som gave i tre måneder indtil medio februar.

7. Kommende aktiviteter og praktiske aftaler
Landdistrikts seminar i Jyderup d. 17. januar.

8. Evt.
Der var ingen, som kunne deltage i Metals 125 års jubilæum i Holbæk d. 4. december. Vi var 3 bestyrelsesmedlemmer samt 3 børn og ca. 30 andre til Klimamarch i Nykøbing d. 29. I hele verden var der 2300 demonstration i 175 lande med 785.000 mennesker!

Næste møde er d. 7. januar og er et temamøde om Enhedslisten og Uddannelse samt UTA2 udvalg og vores visioner.