Bestyrelsesmøde, 29.1. 2012

Til stede: Kim og Thorkild

Afbud fra Alf, som havde et sammenbrudt fyr, der måtte repareres.

Referent: Kim

Mødet var delt op i 2 dele. Dels forberedelse af det kommende medlemsmøde d. 7. februar (herunder også 1. Maj møde senere samme eftermiddag) – dels en snak om bestyrelsens rolle, antal møder m.m.

Vi gennemgik dagsordenen for medlemsmødet 7. februar. Herunder fik Kim fortalt Thorkild en del om både afdelingens og 1. Maj-festernes historie i Odsherred.
Kim forbereder punktet med diskussion af EL’s mål for de næste 4 år. Thorkild fortalte en del om det oplæg, han vil komme med til punktet om skolestruktur i Odsherred.
Vi har siden mødet fået endnu et punkt til medlemsmødet, nemlig kampagne for folkeafstemning om Europagten. Den må vi tage under eventuelt.
Hvem kan være referent ? Mødes vi en halv time før mødet ?

Samme eftermiddag skulle der være møde med de andre partier om 1. maj 2012. Da Kim har trukket sig helt ud af det, ville det være rigtig godt at få nye fra EL ind i arbejdet. Thorkild er dog ikke meget for at gå ind i det uden at kende forhistorien.
Alf måtte desværre også melde afbud til 1. maj mødet. EL var derfor kun repræsenteret ved dette møde med Torben Rahm (som deltager i medlemsmødet 7.februar.)

Bestyrelsens rolle er først og fremmest at koordinere medlemsmøderne – også længere frem end det næste. Derfor vil vi forsøge at følge situationen kommunalt via kommunens annoncer og avisomtaler. Hvornår er der dialogmøder om det ene eller andet. Er der nogen fra bestyrelsen, som kan deltage – eller kan vi opfordre andre medlemmer til at deltage og holde oplæg senere på medlemsmøder ? Vi skal også prøve at gøre opmærksom på vores synspunkter via læserbreve m.m.

Vi satser på at mødes fysisk i bestyrelsen en gang hver anden måned – ellers kommunikerer vi via mail. Vil 1. søndag hver anden måned passe ?
Det vil for 2012 blive 1.4., 3. juni, 5. august, 7. oktober og 2. december. Kan vi satse på at skrive disse datoer i kalenderen ? Eller skal det i stedet være en hverdagsaften ?

Thorkild vil i øvrigt nok være i udlandet 5-6 uger i løbet af vinteren/foråret.

Vi havde en lille brainstorm på temaer til medlemsmøde resten af året. Frem til november 2013 vil møderne være meget præget af kommunalvalget næste år. Temaer som kunne tages op i den forbindelse er:

skolelukninger – Børn/UngeÆldre – Frikommune -Trafik i Odsherred – Miljø – Lokalmiljø (by/landsbymiljø)

Har vi medlemmer, som har viden om disse områder ? Og som kan komme med oplæg til medlemsmøder ?