Bestyrelsesmøde 9.1. 2020

Referat af Bestyrelsesmødet, Enhedslisten-Odsherred, torsdag d. 9. januar kl.18.00, Asnæs
Til mødet: Peter, Else, Clark fra bestyrelsen (Kim og Morten deltog også)

1. Nyt fra byrådet, udvalgene, regionen og arbejdsgrupper
Der blev nævnt: ønsket om elbil ladestationer i Odsherred, bedre kommunikation fra kommunen til sommerhusejerne ifm. Byrådsbeslutninger, tøjvaske debat,
2. Kommende begivenheder og aktivisme
Se referat af medlemsmødet
3. Arbejdsplan forslag fra Clark – få sæt temaer på
Der arbejdes videre med nogle aftaler. Planen vedtages til generalforsamling.
4. Diverse sager og prioritering
Stop budgetlov kampagnen – se linket her https://skrotbudgetloven.dk/ og https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/page/39/
Vi skal skrive nogle læserbreve og Clark tager kontakt til SF og Alternativet vedr. fælles demonstration.
5. Vores møde med DLF (Thorkild og Clark drøfter videre kl. 21)

7. Evt.
Opgaverne til generalforsamling blev opdelt.

Vores næste møde er generalforsamling d. 6. februar. Indbydelsen kommer i de kommende dage.