Ændringsforslag til kommunens budget

Byrådet skal 6. Oktober vedtage kommunens budget for årene 2016-19. Enhedslisten stiller en række ændringsforslag til det budgetforlig, som er indgået mellem alle byrådets øvrige partier. Her er en oversigt over Enhedslistens forslag: Drift Flere midler til hjemmepleje/hjemmesygepleje samt sænkning af BTP – 4 millioner Opnormering af aften og nattevagter

Kommunebudget 2016

Heller ikke i år er Enhedslisten en del af budgetforliget. Nedenfor følger byrådsmedlem, Kim Mariegaards, indlæg ved byrådets 1. Behandling af budgettet. Som bekendt har Enhedslisten ikke været inviteret med ind i det selskab, som har strikket et budgetforlig sammen. Vi kan derfor ikke deltage i koret af gensidige lovprisninger

Så skete det igen

Udtalelse fra medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred 3. September. Enhedslisten er endnu en gang blevet udelukket fra at deltage i de indledende budgetforhandlinger. Sandsynligvis fordi vi også i løbet af dette år har tilladt os at stemme imod nedskæringer – dels på sundhedsområdet, dels på den kommunale administration. Det første stemte vi