Bestyrelsesmøde d. 12.8. 2013

Til stede: Kim, Alf, Thorkild, Peter H., Clark

Afbud: Torben

Valg af dirigent og referent
Ingen dirigent. Clark er referent.Medlemssituation og økonomi
Vi har 49 betalende medlemmer, vores formue pt. er 10.386 kr.Der er lidt bevægelse ind og ud mht. medlemmer, men ikke nogen NYE medlemmer. Bevægelserne er mest til- og fraflytning.
Vi skal huske at mails skal sendes BCC- jvnf. Enhedslistens retningslinjer.
Se regnskabet vedhæftet dagsordenen. Støtte på 3000 kr. fra regionen er afhængig af opdelingen af valgfolderen. Der er nogle spørgsmål: kan vi få støtte fra lærerforeningen og andre, skal vi have annoncer eller merchandise?, har Stine M. plader fra Kulturfestivalen ? Vi skal ikke ligne de andre partier for meget (f.eks. Store rulle billeder af kandidaterne).

Fælles valgavis – skal vi med?
Ja, 1 side, som skal være attraktiv, med ikke for meget tekst. Kim melder tilbage til Henrik Larsen, Thorkild har idéer til skabelon. Clark har en kontakt, som kan måske lave lidt pro bono layout arbejde.

Forberedelse af vores kommunalpolitiske temadag
Diskussion omkring, hvor meget forberedelse, der skal være til mødet d. 31. August. Alf kan ikke deltage den dag, men vil gerne lave en plan for dagen med Thorkild nu på torsdag. De forskellige dokumenter, som er lavet i juli og august, skal være grundlaget for diskussion. Men vi har ikke tid til at uddybe og drøfte så meget. Målet for dagen er at lave et politisk program med konkrete lokale forslag. Mødet er til produktion mere end til debat.

Plakat-klæbe-dag
Peter H er væk fra d. 12.-21. Sept. Alligevel holder vi klistre “fest” hos Torben d. 15. Sept. Kim vil undersøge om vi må invitere til både arbejde og sammenskuds måltid hos Torben. Hvis ja, tager alle en ret med. (Obs. Kan alligevel ikke være d. 15.)

Møder i september/oktober
Ingen medlemsmøde d. 10. Sept. Generalforsamling d. 23.09 kl. 19 i Organisationernes Hus. Medlemsmøde d. 8. Okt.
Kim ønsker ikke at være kontaktperson mere, men vil gerne have ansvar for en del praktiske ting. Skal drøftes d. 31.8.

Underskrivning af kandidatliste
Vi håber at alle kandidater er der d. 31. Aug. og kan skrive under. Så vil Alf og Clark prøve at få mindst 40 underskrifter fra stillere.Ansøgning om økonomisk støtte til medlemskonference 7. september i Tåstrup
Thorkild vil prøve at deltage, evt. kører med Holbækafdelingen, men vi støtter deltagelsen økonomisk.

Integrationsrådets politiske borgermøde 7. september i Asnæs
Clark og Peter H deltager. Clark i panelet, Peter som medlem af integrationsrådet. Clark skriver til Nancy.

Input til Finanslov 2014
Vi laver en opsamling d. 31. af punkter, hvor kommunen mangler frihed pga. finansloven

Frivillige: supplement til eller afvikling af velfærdssamfundet ?
Tages d. 31. august