Bestyrelsesmøde 5.10. 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, 5. Oktober kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Havnegade 5, Nykøbing Sj.
Til mødet: Clark, Peter, Torben, Kim. Afbud fra Alf.

1. Velkomst og valg af referent​(Clark)

2. Kort nyt fra
* kasseren/afdelingens økonomi – Torben
Der har ikke været så mange udgifter. Økonomien er stabil. Der skal ligge ca. 30.000 kr. til kommunalvalg i efteråret 2017.

* post til afdelingen – Clark
Fra Arbejderen – vi holder fast i at vi støtter med annoncer/hilsner 2 x om året til 1. maj og nytår.
Fra Avisen Kommunen – vi siger nej til tilbuddet
Fra Altinget – vi deltager ikke i konferencen d. 31. oktober om deleøkonomi
Fra Velfærdsalliancen – Clark vil spørge Søren
Fra Flygtninge netværk – til efterretning

* medlemsstatus og kontakt med landskontoret – Clark
Til efterretning

* sager i Kommunen – flere
Miljø- og klima – dropper digeprojektet i Rørvig – man skal tjekke om der er lokale opbakning FØR man investere i sådanne projekter
Økonomiudvalget afviser EL’s ændringsforslag
Vi skriver sammen i løbet af weekenden om byrådsmødet og 2. behandlings/ændringsforslags mødet
Kan vi skrive et læserbrev om den kollektive trafik

*regionsrepræsentantskab – Peter
Det første møde efter sommerferien handlede om energi, forsyning og trafikpolitik med oplæg fra vores energipolitiske ordfører (Søren Egge). Der var for meget på dagsorden og for lidt diskussion. Privatisering bølgen handler om at kapitalen skal have nogle nye investeringsmuligheder – men efter få år kommer det til at koste forbrugerne meget.
Opstilling fra Kalundborg/Odsherred til FV. (Jesper har trukket sig.)

* folketingsvalg / lynvalg parathed
Vi har ca 80 plakater klare nu.
Vi vil gerne have ca. 3000 valgfoldere.
Vi kan lave vores startflyer 1000 – kan vi få 3F til at lave dem fra en PDF.
Forslag om at købe 20 plastikplader.
Clark undersøger, hvad vi har og bestiller/laver aftaler omkring det andet.

3. Drøftelse af emner til kommende møder – frafalder

4. Evaluering af sommerfest – frafalder

5. Evt. – frafalder