Bestyrelsesmøde 27.1. 2014

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 27. januar kl. 19.30 hos Clark Pratt, Næsholmvej 4, Asnæs (På grund af afbud fra Kim, Alf, Peter B. og Helen, blev mødet flyttet – medlemmerne blev orienteret ved e-mail)

1. Velkomst og valg af dirigent og referent (Clark og Clark)

2. Byråd og baggrundsgrupperne
a) Socialudvalg – gruppen består af Merete, Pernille og Margrethe og de har lavet en arbejdsgang
 b) Miljø og Klima – Clark og Torben drøftede de punkter til udvalgsmødet d. 4. februar og vedhæftede er kommentar og spørgsmål som Kim kan gå videre med.
c) Skolereform og skolestruktur (har Kim skrevet til Borgmesteren?) (Hvor langt er vi kommet med konferenceplanen?) Clark og Alf har kontaktet DLF, BUPL og SF. En dato i marts skal aftales og arbejdsopdeling skal laves. Konferencen skal måske holdes på Odsherreds Gymnasium.
d) evt. medieomtale og læserbreve i ugerne op til bestyrelsesmødet – ingen
e) drøftelse af baggrundsgrupperne, sparringspartnere, skype og demokratisk beslutningsprocesser, herunder, hvordan vi støtter og skåner Kim – Vi drøftede, hvordan Torben kunne holde sig ajourført som suppleant/kandidat nr. 2. Evt. et månedligt møde mellem Kim og Torben.

3. Mødestruktur for bestyrelses- og medlemsmøderne – faste punkter/dagsorden, samt koordinering med udvalgs og byrådsmøder – er torsdag stadig bedst?​pågår

4. Principprogram – har vi mere, vi vil gøre før den 3. februar?
Clark har undersøgt, hvor mange delegerede vi kan sende til konferencen i marts. Vi havde ikke ændringsforslag, vi vil komme med. Clark har ikke fået svar fra hovedkontoret om delegerede endnu.
5. Dagsorden til medlemsmødet d. 17.
​Der skal være et punkt omkring forslag til temamøder og besigtigelsesmøder for Klima og miljøudvalget, samt forslag til spørgsmål eller indhold til borgmestrenes energi topmøde d. 5. marts for Region Sjælland. Punkt 3, 6 og 7 kan komme igen til medlemsmødet også.

6. Revideret arbejdsplan gennemgås, herunder
* idéer til gadeaktioner
* temaaftener
* samarbejde med Kalundborg og Holbæk
* 1-2 andre repræsentanter til Regionsmøde (vælges af medlemsmødet)
​pågår

7. Diverse forslag:
* støtte til Redox
* adoption af folketingskandidat (eller er det EU-parlamentskandidat?)
* bevillinger til udvalgene/baggrundsgrupperne (herunder partiskat)
* et åbent hus med hygge, valgsejr fejring og møde med medlemmer, som ikke kommer ud om aften til møderne – Kim forslår en forårsfest, men ikke en sejrsfest
Pågår

8. Evt.
Clark deltog i seminar om EU i krise på Jyderup Højskole i lørdags – en god dag, som han kan fortælle om når vi skal planlægge aktiviteter omkring Europa parlamentsvalg
Clark er meldt til Kontaktpersontræf i Middelfart, d. 8.-9. februar
Torben bliver 60 på fredag! Tillykke!
Vi har fået en invitation til en skærmkonference d. 1. marts om Revolutioner i det 21. århundrede
(Clark tager den med til medlemsmødet d. 17. februar)