Bestyrelsesmøde 3.11. 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, torsdag d. 3. november kl. 18.00 i Mødelokale 1, Aksen, Asnæs Bibliotek.
Til mødet: Kim, Clark, Peter og Torben

1. Velkomst og valg af referent​(Clark)

2. Kort nyt fra
* kasseren/afdelingens økonomi – Torben
Vi har en sund økonomi, men sparer også op til evt. FT valg og der skal være 30.000 til efteråret 2017 til KV valgkamp. Vi har også budgetteret med 10.000 til FT valg.

* medlemsstatus og kontakt med landskontoret – Clark
Til efterretning

* sager i Kommunen – flere
Drøftes til Skypemødet på søndag og til medlemsmøde i aften.

* baggrundsgrupperne – flere
Peter har været til regionrepræsentantskabsmødet – trafik og råstoffer og miljø var hovedpunkterne. Omkring trafikken var der debat omkring de “dyre” ruter, om de skulle laves til flextrafik eller koordineres bedre eller bare accepteres fordi offentligt transport skal ikke “tjene penge”. Omkring råstoffer har der været fokus på grus og sten – genbrugsraten skal hæves. Omkring miljøpolitik var der mange indlæg.

Skal der være et fællesmøde med Kalundborg om vores FT kandidat – Clark kontakter Astrid Vang – lige så forsigtigt.

* post til afdelingen – Clark
Invitation til debatmøde og novemberfest i Holbæk d. 12. november – CP deltager
Invitation til PlanB konference på Christiansborg d. 19. november – CP deltager

3. Plan for aktivisme i de kommende måneder vht. Velfærdsalliancen, ulighedenskampagne, debatindlæg og læserbreve
Hvor meget kan vi når med dem, vi er?
Det er et stort arbejde at holde gange i aktivisme, men det er også en vigtig investering at være synligt jævnligt indtil KV.
F.eks. en juleaktion som slutter med julefrokosten.
Lørdag d. 17. december – gadeuddeling, frokost med kontanthjælpsmodtager kl. 14.
Vi tænker lidt over det. Pressemeddelelse f.eks. Nykøbing avisen.
Så skal december møde (d. 5. dec.) handle om aktionen og baggrundsviden – med en gæst fra HB eller FT-gruppen. Eller fra Roskilde karavan-gruppen.
Vi drøfter videre til Skypemødet d. 6. november.

4. Plan i tilfælde af lynvalg (FT)
Vi har 102 plakater klar og Torben tjekker stripsene. CP sender en mail ud (udkast til bestyrelsen første) for at samle til en telefonliste “klar til lynvalg” med områdes- og aktionsomdeling”.

5. KV 17 planer
Vi mangler stadig en spidskandidat! Torben takker nej (igen). Clark har en del betingelser, men er ikke et umuligt emne.
Invitation til frivillighedskonference d. 26. nov. på Ods. Gymnasium. Man skal melde sig til den. Det hjælper os at være synligt!

6. Evt.