Bestyrelsesmøde 9.1. 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 9. januar kl.18.00, hos Clark, Næsholmvej 4, Asnæs

Til mødet: Clark, Slynge, Peter (samt Kim og Juan); afbud fra Torben R. og Merete

1. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
Der har ikke været møder i byrådet, udvalgene eller regionsrepræsentantskab. Clark har lige været til møde om FT-valg med Holbæk og Kalundborg. Clark var IKKE til borgermødet i Hørve (sorry!).

2. Oplæg fra Clark om arbejdsplan for 2019
Taget til efterretning. Ændringer og ideer vil drøftes og vedtages til generalforsamling.

3. Prioritering af bestyrelses- og baggrundsgruppe arbejde såvel som samarbejde med andre organisationer, andre afdelinger, landsdækkende aktivisme – debatoplæg fra Clark
Taget til efterretning. Ændringer og ideer vil drøftes og vedtages til generalforsamling.

4. Hvem står for hvad i forhold til generalforsamling i februar
Bestyrelsesberetning (CP)

Byrådsmedlemsberetning (CP)

Regnskab og budget (MH)

Indkaldelse sendes senest d. 28. februar (også med papirpost til nogle af medlemmerne)

5. Post til afdelingen
Drøftelse af plakater og flyer – fortsættes under medlemsmøde.

6. Evt.