Bestyrelsesmøde, 23.9. 2020

Referat af Bestyrelsesmødet, Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 23. september kl.18.30, Aktivitetscentret, Nykøbing

1. Nyt fra byråds-, regions- og landdistrikts arbejde
Drøftelse af de emner, som tages op i de kommende uger og måneder.

2. Efterårets mødekalender og mødeemner
Der er diverse emner, som vi gerne vil have op i de kommende måneder. Vi prøver at prioritere blandt:
arbejde med de udsatte (skulle have været et brunchmøde i april eller maj 2020, men blev udsat)
black lives matter og Enhedslistens syn på den danske og internationale bevægelse
opfølgning til årsmødet (3. november)
Odsherreds og Danmarks kulturpolitik
Afdelingens politiske strategi og kommunevalg 2021 (3. november)
Vi har en tidligere aftale med SUF og Rød-Grøn Ungdom som også blev udsat

3. Evt.