Mere retfærdig udlicitering

På Enhedslisten Odsherreds medlemsmøde d.6. august blev udliciteringsproblemer for de lokale håndværkere og firmaer drøftet og debatteret. På den baggrund vil vi udtale følgende: I Nordvestnyt d. 4. august foreslår det socialdemokratiske byrådsmedlem Allan Andersen, at man skulle overveje kurser til de lokale kræfter, så de ville være bedre rustet