Medlemsmøde, 13.3. 2021

Medlemsmøde 13.3.2021

Referat af Enhedslistens medlemsmøde lørdag d. 13. marts 2021.

Mødet blev holdt “virtuelt” over jitsi.

Deltagere: Peter, Vagn, Kim, Clark (referant)​​. Afbud fra Thorkild, Else, Torben A.

1) Nyt fra medlemmer: – vi sender en hilsen til Thorkild, som bliver 80 år

2) Årsmøde oplæg fra Kim

– praktiske: årsmødet holdes virtuelt d. 22.-24. maj
Urafstemning for FT kandidater er fra d. 22.3-7.4

Politiske beslutning – nogle af dem fra 2020 blev udskudt indtil 2021 – f.eks. Enhedslistens organisatoriske udvikling med oplæg fra hovedbestyrelsen og ændringer til vedtægterne, samt nye forslag til valg af hovedbestyrelsen på en anden måde
(Kim støtter at HB stadigvæk vælges på årsmøde og at årsmøde er Ø’s højeste myndighed)
(Kim støtter et forslag om HB valg uden urafstemning – som hidtil)
Røde-grønne dag som en politik-udviklingsforum – skal vi holde en anden slags samling end årsmødet hvert år? Vagn synes det er en god idé som supplement, men ikke som alternativ til årsmøde.
Kim synes heller ikke det vil være ok at have HB valg hvert andet år og urafstemning om FT kandidaterne hvert andet år – hvilket vil påvirke rotationsprincippet (nu er der 7 års rotation, men tit bliver det til 11-12 år)
Peter synes årsmødet skal være hvert år men er lidt i tvivl om hvor meget regionerne skal styre tildelingen af kandidaterne
Peter synes at rotationsordning fungerer ok, men det er problematisk med forskellige rotationer for de ansatte og de politisk valgt – der skal udvikles kompetencer
Anbefales at alle læser papiret om Enhedslistens organisatoriske udvikling Hæfte 1 “Baggrundsforslag …”
Forslag om nedsættelse af et ligebehandlingskomitet som skulle undersøge krænkende adfærd
Peter nævner forslag om en partisekretær – vi har et forretningsudvalg allerede – Kim vil foretrække at FU medlemmerne kan frikøbes fra deres arbejde
Peter roser det boligpolitiske program (især forslag 1)
Delegerede fra afdelingen (2 stykker) vælges i april

3) Oplæg om vores høringssvar til Planstrategi og Kommuneplan ved Clark
Til efterretning.
Drøftelse om plan for det nye pyrolyse anlæg i Fårevejle – vi kræver at det skal have en VVM undersøgelse

4) Feedback fra medlemmerne vedrørende kommunevalg 2021 og Ø Odsherreds deltagelse
Vagn har nogle gode forslag til indhold til partiprogram/valgprogram. Noget om vores social- og ældre- og handicappolitik.
Peter – højt prioritet med folkeskole og ungdomsuddannelse
Valgprogram til april mødet
Kandidat “skole” starter op hver uge gennem landskontor

5) Evt.
Peter – kommentar til cirkelhus – der skal drøftes om kommunen kan oprette noget som Odsherred Forsyning (kommunalt ejede aktieselskab)
Vagn opfordrer til at vores medlemmer bliver støttemedlemmer til Solidaritet og at bestyrelsen bevilger tilskud til Solidaritet – som beslutningspunkt til aprilmødet

Vores næste møde er d. 8. april – drøftelse af valgprogram og valg af delegerede til årsmødet – og kan vi stille op?