Medlemsmøde 19.4. 2022

Referat af Medlemsmøde 19. april 2022 (virtuelt)

Deltagere: Clark, Signe, Peter, Amalie og Kim

Afbud: Torben A, Merete, Alf

1. Konstituering af bestyrelsen (valg af kontaktperson og kasserer m.m.).

Ikke så nemt at konstituere sig, når Slynge og Jeppe, som også er bestyrelsesmedlemmer,  ikke deltager i mødet. Kim fortsætter gerne som kasserer, men ser gerne at en anden påtager sig hvervet som kontaktperson.

2. Drøftelse af årsmødets temaer (ved vores delegerede Clark og Peter)

Peter starter fremlæggelsen med en gennemgang af hovedbestyrelsens beretning. En beretning som viser at EL er splittet midt igennem. Mellem en parlamentarisk linie og en medlemsdemokratisk linie. Det præger rigtig mange spørgsmål.

Clark tager fat i EU-forslagene. Forslagene er ikke særlig læsbare eller radikale nok. Peter opridser forslagene. HB’s forslag som fastholder nuværende politik. Alternativ 3.2 som er for at arbejde indenfor EU. Forslag 3.3 er det som er mest imod EU og fastholder udmeldelse. Forslag 3.4 er et kompromis mellem HB og forslag 3.2. Men også meget parlamentsfikseret. Sandsynligvis vil der blive taget udgangspunkt i HB-forslaget. Men stemning for at støtte ændringsforslag fra Astrid Vang m.fl.

Peter: ikke meget fokus på resten af verden. Det gælder alle 4 forslag.

Indkomne forslag:

Afrustning,  statsborgerskab, Nej til Ruslands imperialisme eller imperialisme i det hele taget. Støtte til solidaritet.

De forslag som HB anbefaler ikke behandles omfatter især forslag om en skærpelse af holdningen overfor regeringen – samt medlemsdemokratiske forslag og om forholdet mellem folketingsgruppen og partiledelse.

Kim anbefaler en række personer til HB-valget. Fælles for dem er, at de står for en mere aktivistisk og medlemsdemokratisk linie.

3. Kampagne op til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet

Ikke den store viden lige nu. Kim sender en plan til aktiviteter ud.

4. 1. Maj i Nykøbing

Sf og Enhedslisten laver fælles 1. Maj ved Ungehuset i Nykøbing. Kim sender ud til alle medlemmer

5. Udpegning af 4 valgtilforordnede til folkeafstemning 1. Juni (Nykøbing, Fårevejle, Vig og Asmindrup), skal indberettes senest 24.4.)

Høre Rita, Signe (Vig), Kim  (Nykøbing), høre Alf om Asmindrup, Amalie hører Jeppe.

6. Evt.

Efter grundige overvejelser har Amalie besluttet ikke at stille sig til rådighed som FT-kandidat.

Amalie har været i kontakt med Kalundborg om et fælles debatmøde om forsvarsforbeholdet.